Kategórie
aktuálne doprava

Prieskum parkovania a dopravy na vybraných úsekoch

V dňoch 20-21.10 sa konal výberový prieskum statickej dopravy zameraný na najviac problematické časti mesta, ktoré majú problémy s parkovaním. Zároveň sa robil kalibračný profilový prieskum na 20 lokalitách v meste.

Prieskumy majú pomôcť mestu riešiť problematiku parkovania ako aj navrhnúť možné spôsoby riešenia tejto situácie.

Hits: 76