Kategórie
aktuálne diskusia doprava problémy

Verejné prerokovanie Plánu udržateľnej mobility

Dňa 17.8.2022 prebehlo v priestoroch radnice v Banskej Bystrici verejné prerokovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica (PUM). Na stretnutí boli občanom predstavené výstupy PUMu, pričom po prezentácii bola diskusia k danej problematike. Pripomienky budú zapracované do finálnej verzie.

Pripomienkovanie trvá do 4.9.2022.

Hits: 38

Kategórie
Nezaradené

Predstavenie výstupov PUM na mestskom úrade

Dňa 11.8 sa uskutočnilo predstavenie výstupov z Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica na mestskom úrade.

Predstavenie výstupov PUM 11.8 na mestskom úrade v Banskej Bystrici

Predstavenia sa zúčastnili poslanci ako aj členovia pracovných skupín. Bola predstavená vízia ako možné spôsoby riešenia dopravy v riešenom území. Nasledovala diskusia o potrebnosti, či už systematického riešenia, zriadenia odboru mobility ako aj verejnej osobnej doprave.

Pripomienky budú zapracované do finálnej verzie dokumentu.

Hits: 28