Kategórie
aktuálne doprava

Spracovanie údajov

Momentálne spracúvame údaje z prieskumu,ktoré sú potrebné pre návrh Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica.

Hits: 32