Kategórie
aktuálne problémy

Zaujímavé predbežné výsledky od obyvateľov

Sme radi, že obyvatelia Banskej Bystrice sa zapojili do nášho prieskumu. Samozrejme, že ešte stále môžu (kliknite na tento link).

Doteraz sme zozbierali niekoľko tisíc odpovedí,lokalít, ktoré by ste chceli zlepšiť. Určite ich použijeme ako návrhy pre riešenie budúcej dopravnej situácie v Banskej Bystrici a jej okolí.

Tu môžete vidieť vybrané lokality a oblasti,ktoré ste vybrali ako problematické.

Priemerné hodnoty spokojnosti (1-najhoršie, 5 – najlepšie):

údržba chodníkov 2,33

s chodníkmi 2,77

dopravná infraštruktúra pre automobily 2,74

údržba ciest 2,84

podmienky pre cyklistov 2,03

parkovanie 2,5

MHD 3,2

regionálne autobusy 3,14

regionálne železnice 3,06

Porovnanie základných hodnotených oblastí v jednotlivých mestských častiach stav k 31.8.2021

Porovnanie hodnotenia jednotlivých oblastí v mestských častiach

Hits: 76