Kategórie
aktuálne

Vitajte

Vítame vás na stránke projektu Plán udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica (PUMBB).

Funkčné územie je definované mestom Banská Bystrica

a obcami:

 • Badín,
 • Dolný Harmanec,
 • Harmanec,
 • Horné Pršany,
 • Hronsek,
 • Kordíky,
 • Králiky,
 • Kynceľová,
 • Malachov,
 • Nemce,
 • Riečka,
 • Selce,
 • Slovenská Ľupča,
 • Tajov,
 • Špania Dolina,
  Vlkanová

Táto stránka slúži na informovanie o procese spracovania PUMBB.

Spracovateľom dokumentu je Žilinská univerzita v Žiline.

Hits: 76

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *