Vedecká rada

Predseda

Pracovisko / Zamestnávateľ: FPEDAS UNIZA

Pôsobenie v odbore HKaIK priradenom k študijnému programu: doprava

Podpredseda

Pracovisko / Zamestnávateľ: FPEDAS UNIZA

Pôsobenie v odbore HKaIK priradenom k študijnému programu: doprava

Charakteristika pôsobenia: Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. vyštudoval na Žilinskej univerzite v Žiline študijný program prevádzka a ekonomika železničnej dopravy, následne študijný program dopravná a spojová technológia v doktorandskom štúdiu. V roku 2009 sa úspešne habilitoval a v roku 2018 úspešne inauguroval v odbore doprava na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. V pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktoré sú orientované najmä na železničnú dopravnú prevádzku. Vo výskumnej činnosti sa zaoberá použitím nových metodík pre stanovenie kapacity železničnej infraštruktúry vrátane hodnotenia aspektov ovplyvňujúcich kvalitatívne ukazovatele zostaveného grafikonu vlakovej dopravy, pričom čiastkové výsledky priebežne publikuje vo vedeckých publikáciách. Taktiež sa zameriava na technologické procesy v nákladnej i osobnej železničnej doprave z hľadiska princípov plnohodnotného zapojenia osobnej dopravy do integrovaných dopravných systémov a nákladnej železničnej dopravy do logistických reťazcov. Pracuje ako zodpovedný riešiteľ viacerých grantových národných i medzinárodných projektov, vrátane projektov Horizont 2020. Podieľa sa taktiež na riešení projektov pre prax, ktoré sú prevažne orientované na riešenie kapacity železničnej dopravnej cesty a zabezpečenie dopravnej obslužnosti. Od roku 2018 zastáva funkciu prodekana pre vedu a výskum na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Interní členovia

Pracovisko / Zamestnávateľ: FPEDAS UNIZA

Pôsobenie v odbore HKaIK priradenom k študijnému programu: doprava

Externí členovia

Pracovisko / Zamestnávateľ: Faculty of Mechanical Engineering, Lublin University of Technology

Pôsobenie v odbore HKaIK priradenom k študijnému programu: doprava

Rokovací poriadok Vedeckej rady FPEDAS

Zápisnice z rokovaní Vedeckej rady

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť