Pozvánka na rokovanie akademického senátu FPEDAS

Dňa 13.06.2024 o 09:30 sa bude konať rokovanie AS FPEDAS v súlade s článkom 7 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS v kombinovanej forme, v zasadačke fakulty - BF009 a online cez MS teams, ktorého predmet rokovania je nasledovný:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Výročná správa o činnosti AS FPEDAS za rok 2023
3. Výročná správa o činnosti FPEDAS 2023
4. Výročná správa o hospodárení FPEDAS za rok 2023
5. Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2024
6. Návrh zmeny Organizačného poriadku FPEDAS
7. Návrh podmienok na prijatie pre 1. stupeň bakalárskeho štúdia na FPEDAS
8. Návrh podmienok na prijatie pre 2. stupeň inžinierskeho štúdia na FPEDAS
9. Návrh podmienok na prijatie pre 3. stupeň doktorandského štúdia na FPEDAS
10. Rôzne

Pozvánka

Dokumenty sú zverejnené na intranete Žilinskej univerzity v Žiline: https://shportal1.uniza.sk/unizadocs/fpdasenat/

V súlade so zápisom z rokovania AS FPEDAS, pred schvaľovaním rozpočtu FPEDAS, je stretnutie k návrhu rozpočtu, ktoré sa uskutoční dňa 11.06.2024 o 9.00 hod. (v zasadačke KLD, BF 249).

Fakultný výlet

Milé kolegyne, kolegovia, doktorandi a priatelia FPEDAS,

marketingový tím FPEDAS spolu vedením FPEDAS pozývajú všetkých zamestnancov a doktorandov FPEDAS na turistický výlet.

Dátum: streda 12. jún 2024
Miesto stretnutia: Rajecké Teplice (parkovisko pri kúpalisku) o 08:30 hod.
Trasa turistiky: Rajecké Teplice – Skalky – Rajecké Teplice, dĺžka trasy 6,6 km, čas chôdze 3 hodiny

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom plagáte.
Zaregistrujte sa prosím najneskôr do stredy 5.6.2024: Registrácia – Skalky nad Rajeckými Teplicami

V prípade predpovede zlého počasia Vás budeme informovať o presunutí akcie na iný termín.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Oznámenie o konaní prednášky

Dekan FPEDAS UNIZA oznamuje, že sa 16. mája 2024 uskutoční v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline, (budova stravovacieho zariadenia „Nová menza“), ul. Vysokoškolákov, Žilina verejná obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška:

 • o 9.00 hod. Ing. Kataríny Zvaríkovej, PhD. zamestnankyne Katedry ekonomiky, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ekonomika a manažment podniku.
  Názov habilitačnej práce: Faktory determinujúce spoločensky zodpovedné podnikanie v kontexte malých a stredných podnikov v krajinách V4
  Názov habilitačnej prednášky: Model spoločensky zodpovedného podnikania malých a stredných podnikov v krajinách V4
 • o 10.30 hod. Ing. Pavla Ďuranu, PhD. zamestnanca Katedry ekonomiky, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ekonomika a manažment podniku.
  Názov habilitačnej práce: Momentum predikcie finančného zdravia malých a stredných podnikov v podmienkach SR
  Názov habilitačnej prednášky: Predikcia finančného zdravia malých a stredných podnikov v podmienkach SR

Na káve s NCPs

Radi by sme vás pozvali na tretie stretnutie „Na káve s NCPs“, na ktorom sa budeme venovať téme „Ako si vybrať a čítať tému výzvy na predkladanie projektovej žiadosti“ v programe Horizont Európa, ktoré je určené začiatočníkom. Počas podujatia vám vysvetlíme ako si vybrať vhodnú tému pre váš projektový zámer, ako sa orientovať v pracovných programoch, ako pracovať s textom témy pre konzorciálne projekty a na čo sa sústrediť pri písaní žiadosti.

Vaše otázky môžete klásť kedykoľvek počas prezentácie.

Podujatie sa uskutoční on-line vo štvrtok 21. marca 2024 v čase od 13.00 do 14.00
Pripojte sa!

Na podujatie nie je potrebné sa registrovať. Pridajte si tento termín do svojho kalendára a zároveň sa Vám do kalendára uložia aj termíny našich nasledujúcich online káv.

Konferencia pre študentov FPEDAS

Milí študenti a priatelia fakulty PEDAS,

srdečne Vás pozývame na konferenciu, na ktorej máte možnosť stretnúť našich skvelých partnerov z praxe. Môžete diskutovať o možnostiach zamestnania, o aktuálnych projektoch, záverečných prácach, brigádach či stážach.

Dňa 13.3.2024 v aule Datalan a priestoroch pred ňou vrátane 1. poschodia budovy BF.

Bude aj perfektná hudba a tombola!

Tešíme sa na Vás

Zloženie disciplinárnej komisie FPEDAS

 • za zamestnaneckú časť na obdobie 2023-2027
  1. prof. Ing. Anna Dolinayová, PhD.
  2. doc. Ing. Katarína Valášková, PhD
  3. doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD.
 • za študentskú časť na obdobie 2024-2025
  1. Dušan Baloga – študent I. stupňa štúdia
  2. Bc. Michal Kunder – študent II. stupňa štúdia
  3. Ing. Denis Juračka – študent III. stupňa štúdia
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť