Zoznam akreditovaných študijných programov pre akademický rok 2022/2023

Bakalárske študijné programy

 • cestná doprava
 • expertízna činnosť v cestnej doprave
 • železničná doprava
 • letecká doprava
 • profesionálny pilot
 • distribučné technológie a služby
 • vodná doprava
 • zasielateľstvo a logistika
 • dopravné služby v osobnej doprave
 • ekonomika a manažment podniku
 • finančný manažment
 • elektronický obchod a manažment

Inžinierske študijné programy

 • cestná doprava
 • expertízna činnosť v cestnej doprave
 • železničná doprava
 • letecká doprava
 • technológia údržby lietadiel*
 • poštové inžinierstvo
 • zasielateľstvo a logistika*
 • ekonomika a manažment podniku
 • finančný manažment
 • elektronický obchod a manažment

Doktorandské študijné programy

 • dopravné služby*
 • ekonomika a manažment podniku*
 • ekonomika dopravy, spojov a služieb*

* študijný program/zameranie akreditovaný aj v anglickom jazyku

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies