Riešené výskumné úlohy

V roku 2022 sa jednotlivé pracoviská fakulty podieľali na riešení 147 úloh rôzneho charakteru a podpory z rôznych zdrojov, ako sú projekty financované EÚ, projekty financované medzinárodnými organizáciami, grantové projekty MŠVVŠ SR a iných ministerstiev a agentúr, úlohy podnikateľskej praxe či grantový výskum fakulty a univerzity. Celkový počet realizovaných projektov na fakulte v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 poklesol o 6 úloh. Pomer medzi počtom projektov jednotlivých skupín zostal zachovaný. Zoznam počtov projektov je uvedený v tabuľke 22 a konkretizovaný zoznam výskumných úloh je uvedený v nasledujúcich podkapitolách. Účasť zamestnancov fakulty v týchto projektoch je buď v koordinátorskej pozícii so zodpovedným riešiteľom, alebo spoluriešiteľa na projekte s inou fakultou v rámci univerzity alebo medzi univerzitami.

Štruktúra počtu riešených výskumných projektov na fakulte

Štruktúra vedeckovýskumných úloh – pridelené granty v roku 2022
Pridelené granty a projektyPočet
H2020, COST 4
Iné zahraničné granty 14
Štrukturálne fondy 7
VEGA 18
KEGA 12
EUREKA 1
APVV 3
Iné domáce projekty 33
Inštitucionálny výskum 55
SPOLU 147
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť