Riešené výskumné úlohy

V roku 2021 sa jednotlivé pracoviská fakulty podieľali na riešení 153 úloh rôzneho charakteru a podpory z rôznych zdrojov, ako sú projekty financované EÚ, projekty financované medzinárodnými organizáciami, grantové projekty MŠVVŠ SR a iných ministerstiev a agentúr, úlohy podnikateľskej praxe či grantový výskum fakulty a univerzity. Celkový počet realizovaných projektov na fakulte v roku 2021 sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšil o 5 úloh. Zmenil sa najmä pomer medzi domácimi projektmi a inštitucionálnym výskumom. Výrazne sa posilnil inštitucionálny výskum na úrovni UNIZA, ktorý podporuje aj inštitucionálne granty pre študentov v druhom stupni štúdia. Zoznam počtov projektov je uvedený v tabuľke 22 a konkretizovaný zoznam výskumných úloh je uvedený v nasledujúcich podkapitolách. Účasť zamestnancov fakulty v týchto projektoch je vo väčšine prípadov v koordinátorskej pozícii so zodpovedným riešiteľom, alebo v pozícii spoluriešiteľa s inou fakultou v rámci univerzity alebo medzi univerzitami.

Štruktúra počtu riešených výskumných projektov na fakulte

Štruktúra vedeckovýskumných úloh – pridelené granty v roku 2021
Pridelené granty a projektyPočet
7. RP, H2020, COST 4
Iné zahraničné granty 16
Štrukturálne fondy 1
VEGA 20
KEGA 5
EUREKA 3
APVV 5
Iné domáce projekty 43
Inštitucionálny výskum 51
SPOLU 148
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť