Projekt EFRR COVID

Identifikácia a možnosti implementácie nových technologických opatrení v doprave pre dosiahnutie bezpečnej mobility v čase pandémie spôsobenej ochorením COVID-19

Image

Kód projektu v ITMS2014+: 313011AUX5
Miesto realizácie projektu: Žilina
Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo prijímateľa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra (Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk)
Výzva - kód Výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.2-01
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 804 591,50 €
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 29 mesiacov
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2023

Hlavný cieľ projektu

Hlavný ciel projektu: Vytvorenie unikátnej metodiky a technologických postupov v dopravných a prepravných procesoch s využitím prvkov automatizácie a informačných a komunikačných technológií. Projekt prinesie nové poznatky v oblasti riadenia technologických procesov naprieč jednotlivými dopravnými módmi, najmä pre dosiahnutie implementácie účinných opatrení pre podporu mobility obyvateľstva pri zachovaní bezpečnosti účastníkov prepravného procesu po prijatí krízových opatrení na rôznych úrovniach.

Predmet výskumu:

  • inovatívne technologické opatrenia v doprave,
  • bezpečná mobilita s podporou automatizácie a IKT,
  • pandémia ochorenia COVID-19,
  • riadenie technologických procesov naprieč jednotlivými dopravnými módmi v čase mimoriadnej situácie,
  • mobilita obyvateľstva pri zachovaní bezpečnosti účastníkov prepravného procesu po prijatí krízových opatrení na rôznych úrovniach.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies