Projekt EFRR COVID

Identifikácia a možnosti implementácie nových technologických opatrení v doprave pre dosiahnutie bezpečnej mobility v čase pandémie spôsobenej ochorením COVID-19

Image

Kód projektu v ITMS2014+: 313011AUX5
Miesto realizácie projektu: Žilina
Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo prijímateľa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra (Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk)
Výzva - kód Výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.2-01
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 804 591,50 €
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 29 mesiacov
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2023

Hlavný cieľ projektu

Hlavný ciel projektu: Vytvorenie unikátnej metodiky a technologických postupov v dopravných a prepravných procesoch s využitím prvkov automatizácie a informačných a komunikačných technológií. Projekt prinesie nové poznatky v oblasti riadenia technologických procesov naprieč jednotlivými dopravnými módmi, najmä pre dosiahnutie implementácie účinných opatrení pre podporu mobility obyvateľstva pri zachovaní bezpečnosti účastníkov prepravného procesu po prijatí krízových opatrení na rôznych úrovniach.

Predmet výskumu:

  • inovatívne technologické opatrenia v doprave,
  • bezpečná mobilita s podporou automatizácie a IKT,
  • pandémia ochorenia COVID-19,
  • riadenie technologických procesov naprieč jednotlivými dopravnými módmi v čase mimoriadnej situácie,
  • mobilita obyvateľstva pri zachovaní bezpečnosti účastníkov prepravného procesu po prijatí krízových opatrení na rôznych úrovniach.
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť