Adresár

Meno E-mail Miestnosť Telefón
Adamko, Peter, Mgr., PhD. peter.adamko@uniza.sk AA110 +421/41/513 32 70
Achimská, Anna anna.achimska@uniza.sk BF428 +421/41/513 34 01
Achimská, Veronika, Ing., PhD. veronika.achimska@uniza.sk BF412 +421/41/513 31 17
Achimský, Karol, prof. Ing. RNDr., CSc. karol.achimsky@uniza.sk BF447 +421/41/513 31 12
Badánik, Benedikt, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Prevádzkovo-ekonomické oddelenie - Katedra leteckej dopravy)
benedikt.badanik@uniza.sk BF250 +421/41/513 34 73
Bajza, Filip, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
filip.bajza@stud.uniza.sk BF344 +421/41/513 31 44
Bartošová, Viera, doc. Ing., PhD. viera.bartosova@fpedas.uniza.sk BF311 +421/41/513 32 24
Benedigová, Zuzana zuzana.benedigova@uniza.sk BF230 +421/41/513 35 12
Beňuš, Ján, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
jan.benus@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Blašková, Juliana, Mgr. juliana.blaskova@uniza.sk BF246 +421/41/513 34 51
Blažek, Roman, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
roman.blazek@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Blažeková, Oľga, RNDr., PhD. olga.blazekova@uniza.sk AA116 +421/41/513 32 62
Böhm, Patrik, Mgr., PhD.
Vedúci katedry (Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
patrik.bohm@uniza.sk AA124 +421/41/513 32 50
Böhmová, Gabriela, Mgr., PhD. gabriela.bohmova@uniza.sk AA112 +421/41/513 32 69
Brosová, Dagmara, Ing.
Referent pre vzdelávanie (Referát pre vzdelávanie - Dekanát)
dagmara.brosova@uniza.sk BF107 +421/41/513 30 56
Brumerčíková, Eva, doc. Ing., PhD. eva.brumercikova@uniza.sk BF437 +421/41/513 34 35
Bugaj, Martin, doc. Ing., PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - )
martin.bugaj@uniza.sk BF208 +421/41/513 34 67
Buková, Bibiána, doc. Ing., PhD. bibiana.bukova@uniza.sk BF434 +421/41/513 34 36
Bulková, Zdenka, Ing., PhD. zdenka.bulkova@uniza.sk BF424 +421/41/513 34 11
Cibová, Jana, Bc. jana.cibova@uniza.sk BF340 +421/41/513 32 28
Cúg, Juraj, Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie technickej podpory - Katedra ekonomiky)
juraj.cug@uniza.sk BF310 +421/41/513 32 17
Cúgová, Aneta, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
aneta.cugova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Čamaj, Juraj, doc. Ing., PhD. juraj.camaj@uniza.sk BF420 +421/41/513 34 23
Čarný, Štefan, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
stefan.carny@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Černá, Lenka, Ing., PhD. lenka.cerna@uniza.sk - +421/41/513 34 07
Čerňan, Jozef, doc. Ing., PhD. jozef.cernan@fpedas.uniza.sk BF243 +421/41/513 34 54
Černický, Ľubomír, Ing., PhD. lubomir.cernicky@uniza.sk BG210 +421/41/513 35 33
Černý, Mikuláš, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
mikulas.cerny@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Čorejová, Tatiana, Dr. h. c. prof. Ing., PhD. tatiana.corejova@uniza.sk BF440 +421/41/513 31 14
Čulík, Kristián, Ing., PhD. kristian.culik@uniza.sk BF241 +421/41/513 35 07
Dávid, Andrej, doc. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra vodnej dopravy)
andrej.david@uniza.sk BF415 +421/41/513 35 50
Dedík, Milan, Ing., PhD. milan.dedik@uniza.sk BF090 +421/41/513 34 13
Dočkalik, Marek, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
marek.dockalik@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Dolinayová, Anna, prof. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra železničnej dopravy)
Vedúci oddelenia (Oddelenie prepravy a ekonomiky - Katedra železničnej dopravy)
anna.dolinayova@uniza.sk BF419 +421/41/513 34 24
Dömény, Igor, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
igor.domeny@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Ďurana, Pavol, Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie mikroekonómie, makroekonómie a manažmentu - Katedra ekonomiky)
pavol.durana@fpedas.uniza.sk BF310 +421/41/513 30 97
Ďurica, Marek, RNDr., PhD., mimoriadny docent
Zástupca vedúceho katedry (Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
Vedúci oddelenia (Oddelenie aplikovanej matematiky - Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
marek.durica@uniza.sk AA120 +421/41/513 32 78
Ďurišová, Mária, Bc.
Referent pre vzdelávanie (Referát pre vzdelávanie - Dekanát)
maria.durisova2@uniza.sk BF107 +421/41/513 30 53
Ďurneková, Iveta, Ing.
Referent ekonomiky (Referát ekonomiky - Dekanát)
iveta.durnekova@uniza.sk BF207 +421/41/513 30 69
Fabuš, Juraj, Ing., PhD. juraj.fabus@uniza.sk BF407 +421/41/513 31 35
Ficek, Radovan, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
BF344 +421/41/513 31 44
Frajtová Michalíková, Katarína, Ing., PhD. katarina.michalikova@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 25
Frnda, Jaroslav, Ing., Ph.D. jaroslav.frnda@uniza.sk AA120 +421/41/513 32 85
Gabríková, Barbora, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
barbora.gabrikova@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Gajanová, Ľubica, Ing., PhD. lubica.gajanova@uniza.sk BF308 +421/41/513 32 30
Gajdošíková, Dominika, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
dominika.gajdosikova@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Garajová, Patrícia, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
BF306 +421/41/513 31 45
Garbárová, Miriam, Ing., PhD. miriam.garbarova@uniza.sk BF410 +421/41/513 31 28
Gašková, Božena, Ing. bozena.gaskova@uniza.sk BF444 +421/41/513 31 01
Gašparík, Jozef, prof. Ing., PhD.
Prodekan pre vedu a výskum (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - )
jozef.gasparik@uniza.sk BF423 +421/41/513 34 30
Gazdíková, Jana, Mgr., PhD. jana.gazdikova@uniza.sk AA118 +421/41/513 32 71
Gnap, Jozef, prof. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
jozef.gnap@fpedas.uniza.sk BF232 +421/41/513 35 00
Gogola, Marián, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie dopravného inžinierstva a dopravnej techniky - Katedra cestnej a mestskej dopravy)
marian.gogola@uniza.sk BF239 +421/41/513 35 46
Gogolová, Martina, Ing., PhD. martina.gogolova@fpedas.uniza.sk BF312 +421/41/513 32 35
Gregová, Elena, doc. Mgr., PhD. elena.gregova@fpedas.uniza.sk BF316 +421/41/513 32 11
Harantová, Veronika, Ing., PhD. veronika.harantova@fpedas.uniza.sk BF229 +421/41/513 35 08
Hollá Bachanová, Petra, Ing., PhD. petra.holla_bachanova@uniza.sk BF412 +421/41/513 31 18
Hrúz, Michal, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
michal.hruz@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Hudecová, Jana, Ing., PhD. jana.hudecova@uniza.sk - +421/41/513 18 47
Chinoracký, Roman, Ing., PhD. roman.chinoracky@uniza.sk BF412 +421/41/513 31 20
Chodelka, Frederik, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
frederik.chodelka@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Ilavská, Iveta, RNDr., PhD. iveta.ilavska@uniza.sk AA112 +421/41/513 32 61
Jagelčák, Juraj, doc. Ing., PhD. juraj.jagelcak@uniza.sk BF228 +421/41/513 35 25
Jančár, Arndold, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
BF306 +421/41/513 31 45
Jankalová, Miriam, doc. Ing., PhD., DipIFR
Vedúci oddelenia (Oddelenie ekonomiky spojov - Katedra spojov)
miriam.jankalova@uniza.sk BF448 +421/41/513 31 34
Janošková, Katarína, doc. Ing., PhD. katarina.janoskova@uniza.sk BF338 +421/41/513 32 33
Janošková, Patrícia, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
patricia.janoskova@stud.uniza.sk BF344 +421/41/513 31 44
Janovec, Michal, Ing., PhD. michal.janovec@fpedas.uniza.sk BF209 +421/41/513 34 58
Jarošová, Miriam, Mgr., PhD. miriam.jarosova@fpedas.uniza.sk - -
Jurkovič, Martin, doc. Ing., PhD. martin.jurkovic@uniza.sk BF436 +421/41/513 35 64
Kalašová, Alica, prof. Ing., CSc. alica.kalasova@uniza.sk BF238 +421/41/513 35 10
Kandera, Branislav, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Prevádzkovo-technické oddelenie - Katedra leteckej dopravy)
branislav.kandera@fpedas.uniza.sk BF244 +421/41/513 34 62
Kanderová, Katarína, Ing.
Referent ekonomiky (Referát ekonomiky - Dekanát)
katarina.kanderova@uniza.sk BF207 +421/41/513 30 58
Kazda, Antonín, prof. Ing., CSc.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra leteckej dopravy)
antonin.kazda@uniza.sk BF245 +421/41/513 34 63
Kendra, Martin, doc. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra železničnej dopravy)
martin.kendra@uniza.sk BF427 +421/41/513 34 00
Kicová, Eva, Ing., PhD. eva.kicova@uniza.sk BF340 +421/41/513 32 31
Klapita, Vladimír, doc. Ing., PhD. vladimir.klapita@uniza.sk BF418 +421/41/513 34 04
Klieštik, Tomáš, prof. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra ekonomiky)
tomas.kliestik@fpedas.uniza.sk BF331 +421/41/513 32 00
Klimková, Jana, Ing., PhD. jana.klimkova@uniza.sk BF425 +421/41/513 34 25
Kollár, Boris, Ing., PhD. boris.kollar@fpedas.uniza.sk BF308 +421/41/513 32 23
Komačková, Stanislava, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
stanislava.turska@fpedas.uniza.sk BF344 +421/41/513 31 44
Koncová, Dominika, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
dominika.koncova@stud.uniza.sk BF344 +421/41/513 31 44
Konečný, Vladimír, doc. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
Vedúci oddelenia (Oddelenie dopravnej technológie a logistiky - Katedra cestnej a mestskej dopravy)
vladimir.konecny@fpedas.uniza.sk BF217 +421/41/513 35 39
Kontrová, Lýdia, PaedDr., PhD. lydia.kontrova@fpedas.uniza.sk AA114 +421/41/513 32 59
Kováčiková, Kristína, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
kristina.kovacikova@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Kováčiková, Martina, Ing., PhD. martina.kovacikova@uniza.sk BF411 +421/41/513 31 23
Kováčová, Mária, doc. Ing., PhD. maria.kovacova@fpedas.uniza.sk BF317 +421/41/513 32 19
Kovalová, Erika, Ing., PhD. erika.kovalova@uniza.sk BF312 +421/41/513 32 15
Kráľ, Pavol, prof. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra ekonomiky)
pavol.kral@uniza.sk BF309 +421/41/513 32 32
Kramárová, Katarína, Ing., PhD. katarina.kramarova@fpedas.uniza.sk BF308 +421/41/513 32 47
Krejnus, Matej, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
matej.krejnus@stud.uniza.sk BF344 +421/41/513 31 44
Kremeňová, Iveta, doc. Ing., PhD. iveta.kremenova@uniza.sk BF417 +421/41/513 31 08
Križanová, Anna, prof. Ing., CSc.
Vedúci oddelenia (Oddelenie marketingu a spoločenských vied - Katedra ekonomiky)
anna.krizanova@uniza.sk BF314 +421/41/513 32 02
Kuba, Ondrej, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
ondrej.kuba@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Kubáňová, Jaroslava, Ing., PhD. jaroslava.kubanova@uniza.sk BF213 +421/41/513 35 27
Kubasáková, Iveta, doc. Ing., PhD. iveta.kubasakova@uniza.sk BF240 +421/41/513 35 40
Loman, Michal, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
michal.loman@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Madleňák, Radovan, prof. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra spojov)
Vedúci oddelenia (Oddelenie elektronických komunikácií a služieb - Katedra spojov)
radovan.madlenak@uniza.sk BF413 +421/41/513 31 24
Madleňáková, Lucia, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie technológie a prevádzky spojov - Katedra spojov)
lucia.madlenakova@uniza.sk BF442 +421/41/513 31 25
Madudová, Emília, Ing., PhD. emilia.madudova@uniza.sk BF446 +421/41/513 31 16
Majerčák, Jozef, prof. Ing., PhD. jozef.majercak@uniza.sk BF421 +421/41/513 34 10
Majerčák, Peter, Ing., PhD. peter.majercak@fpedas.uniza.sk BF329 +421/41/513 32 29
Majerčáková, Margita, doc. Dr. Ing.
Vedúci katedry (Katedra spojov)
margita.majercakova@uniza.sk BF445 +421/41/513 31 00
Mašek, Jaroslav, doc. Ing., PhD. jaroslav.masek@uniza.sk BF420 +421/41/513 34 19
Materna, Matúš, Ing., PhD. matus.materna@uniza.sk BF210 +421/41/513 34 56
Maternová, Andrea, Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra vodnej dopravy)
andrea.maternova@uniza.sk BF414 +421/41/513 35 52
Mazanec, Jaroslav, Ing., PhD. jaroslav.mazanec@uniza.sk AA118 +421/41/513 32 64
Meško, Pavol, Ing., PhD. pavol.mesko@uniza.sk BF437 +421/41/513 34 33
Miháliková, Darina
Referent pre vedu a výskum (Referát pre vedu a výskum - Dekanát)
darina.mihalikova@uniza.sk BF251 +421/41/513 30 60
Michalková, Lucia, Ing., PhD. lucia.michalkova@fpedas.uniza.sk BF315 +421/41/513 32 20
Michulek, Jakub, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
jakub.michulek@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Mikušová, Miroslava, Ing., PhD. miroslava.mikusova@uniza.sk BF216 +421/41/513 35 62
Musilová, Andrea
Sekretariát dekana (Sekretariát - Dekanát)
andrea.musilova@uniza.sk BF200 +421/41/513 30 51
Nadányiová, Margaréta, doc. Ing., PhD. margareta.nadanyiova@uniza.sk BF307 +421/41/513 32 48
Nagy, Marek, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
BF343 +421/41/513 32 27
Nagy, Zsuzsanna, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
BF344 +421/41/513 31 44
Nahalková Tesárová, Eva, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
eva.tesarova@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Nedeliaková, Eva, doc. Ing., PhD.
Manažér kvality (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - )
eva.nedeliakova@uniza.sk BF422 +421/41/513 34 09
Nichtová, Radoslava, Ing. radoslava.nichtova@fpedas.uniza.sk BF209 +421/41/513 34 59
Novák, Andrej, prof. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra leteckej dopravy)
andrej.novak@fpedas.uniza.sk BF248 +421/41/513 34 50
Novák Sedláčková, Alena, doc. JUDr. Ing., PhD. alena.sedlackova@fpedas.uniza.sk BF210 +421/41/513 34 64
Olexová, Veronika, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
veronika.paurova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Ondruš, Ján, doc. Ing., PhD. jan.ondrus@fpedas.uniza.sk BF241 +421/41/513 35 26
Orenič, Róbert, Ing. robert.orenic@uniza.sk - +421/41/513 17 14
Paďourová, Anna, Ing., PhD. anna.padourova@uniza.sk BF441 +421/41/513 31 29
Palková, Adriana, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
BF091 +421/41/513 34 34
Paľo, Jozef, Ing., PhD. jozef.palo@uniza.sk BF218 +421/41/513 35 14
Paľová, Miriam, Ing., PhD.
Referent personálnej práce (Referát personálnej práce, archív - Dekanát)
miriam.palova@uniza.sk BF253 +421/41/513 30 57
Pavličko, Michal, Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie počítačových a grafických systémov - Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
michal.pavlicko@uniza.sk AA110 +421/41/513 32 65
Pecko, Marián, Ing., PhD.
Správca informačného systému (Referát správy siete a didaktickej techniky - Dekanát)
marian.pecko@uniza.sk BF450 +421/41/513 30 65
Pečený, Lumír, Ing., PhD. lumir.peceny@uniza.sk BF090 +421/41/513 34 28
Pecho, Pavol, Ing., PhD. pavol.pecho@uniza.sk BF243 +421/41/513 34 66
Podhorská, Ivana, Ing., PhD. ivana.podhorska@fpedas.uniza.sk BF340 +421/41/513 30 96
Pojteková, Alexandra, Bc. alexandra.pojtekova@fpedas.uniza.sk - -
Poliak, Miloš, prof. Ing., PhD.
Dekan fakulty (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - )
milos.poliak@uniza.sk BF200 +421/41/513 30 50
Poliaková, Adela, doc. Ing., PhD., EUR ING adela.poliakova@uniza.sk BF341 +421/41/513 32 39
Poliaková, Bibiána, Ing., PhD. bibiana.poliakova@fpedas.uniza.sk BF229 +421/41/513 35 35
Poniščiaková, Oľga, Ing., PhD. olga.ponisciakova@uniza.sk BF318 +421/41/513 32 16
Pribula, Daniel, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
BF091 +421/41/513 34 34
Remencová, Tatiana, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
tatiana.remencova@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Repková Štofková, Katarína, doc. Ing., PhD. katarina.repkova@uniza.sk BF407 +421/41/513 31 36
Rostáš, Ján, Ing., PhD. jan.rostas@fpedas.uniza.sk BF244 +421/41/513 34 65
Rovňaníková, Dominika, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
dominika.rovnanikova@fpedas.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Rovňaníková, Iveta, Ing. iveta.rovnanikova@uniza.sk AA122 +421/41/513 32 51
Ručka, Pavol
Správca počítačovej siete (Referát správy siete a didaktickej techniky - Dekanát)
pavol.rucka@uniza.sk BF449 +421/41/513 30 59
Rychlíková, Helena, Ing. helena.rychlikova@uniza.sk BF332 +421/41/513 32 01
Salamakhina, Ekaterina, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
ekaterina.salamakhina@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Seemann, Peter, Mgr., PhD. peter.seemann@fpedas.uniza.sk BF339 +421/41/513 32 26
Siekelová, Anna, Ing., PhD. anna.siekelova@uniza.sk BF307 +421/41/513 32 05
Skřivánek Kubíková, Simona, Ing., PhD. simona.kubikova@fpedas.uniza.sk BF212 +421/41/513 35 30
Skrúcaný, Tomáš, doc. Ing., PhD. tomas.skrucany@fpedas.uniza.sk BG210 +421/41/513 35 34
Slotová, Jana, Ing., PhD. jana.slotova@uniza.sk BF212 +421/41/513 35 38
Sosedová, Jarmila, doc. Ing., PhD. jarmila.sosedova@uniza.sk BF435 +421/41/513 35 06
Srogoňová, Katarína, Bc.
Referent pre vzdelávanie (Referát pre vzdelávanie - Dekanát)
katarina.srogonova@uniza.sk BF108 +421/41/513 30 54
Stalmašeková, Natália, Ing., PhD. natalia.stalmasekova@uniza.sk BF412 +421/41/513 31 19
Strenitzerová, Mariana, doc. Ing., PhD. mariana.strenitzerova@uniza.sk BF408 +421/41/513 31 31
Synák, František, Ing., PhD. frantisek.synak@uniza.sk BG211 +421/41/513 35 05
Šajbanová, Kristína, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
kristina.sajbanova@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Šalaga, Vladimír, Ing., PhD.
Referent pre rozvoj a zahraničné vzťahy (Referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy - Dekanát)
vladimir.salaga@uniza.sk BF252 +421/41/513 30 62
Šarkan, Branislav, doc. Ing., PhD. branislav.sarkan@uniza.sk BF215 +421/41/513 35 29
Šimková, Viktória, Ing., PhD. viktoria.simkova@uniza.sk AA107 +421/41/513 32 58
Škulcová, Renáta, Ing. renata.skulcova@uniza.sk BF233 +421/41/513 35 01
Škultéty, Filip, Ing., PhD. filip.skultety@fpedas.uniza.sk BF250 +421/41/513 34 60
Špalková, Viera, Ing.
Tajomník fakulty (Dekanát)
viera.spalkova@uniza.sk BF254 +421/41/513 30 52
Štefancová, Vladimíra, Ing., PhD. vladimira.stefancova@uniza.sk BF425 +421/41/513 34 12
Štofková, Jana, prof. Ing., CSc. jana.stofkova@uniza.sk BF409 +421/41/513 31 10
Štofková, Zuzana, MUDr. Ing., PhD. zuzana.stofkova@fpedas.uniza.sk BF318 +421/41/513 32 12
Šujanská, Lucia, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
BF306 +421/41/513 31 45
Šukalová, Viera, Ing., PhD., EUR ING viera.sukalova@fpedas.uniza.sk BF313 +421/41/513 32 14
Šusteková, Daniela, RNDr., PhD. daniela.sustekova@uniza.sk AA107 +421/41/513 32 67
Švábová, Lucia, doc. RNDr., PhD. lucia.svabova@uniza.sk BF328 +421/41/513 32 57
Tengler, Jiří, Ing., PhD. jiri.tengler@uniza.sk BF446 +421/41/513 31 21
Tomová, Anna, prof. Ing., CSc. anna.tomova@fpedas.uniza.sk BF211 +421/41/513 34 52
Vaculík, Juraj, prof. Ing., PhD. juraj.vaculik@uniza.sk BF439 +421/41/513 31 32
Valášková, Katarína, doc. Ing., PhD.
Prodekan pre vzdelávanie (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - )
Vedúci oddelenia (Oddelenie financií a finančného manažmentu - Katedra ekonomiky)
katarina.valaskova@uniza.sk BF330 +421/41/513 32 37
Valicová, Alexandra, Ing., PhD. alexandra.valicova@uniza.sk BF410 +421/41/513 31 15
Valla, Michal, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
michal.valla@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Veľký, Patrik, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
BF201 +421/41/513 35 60
Vojteková, Mária, RNDr., PhD. maria.vojtekova@uniza.sk AA116 +421/41/513 32 74
Volner, Ľubomír, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
BF091 +421/41/513 34 34
Vrábel, Ján, Ing., PhD. jan.vrabel@uniza.sk BF215 +421/41/513 35 28
Vrtaňa, Dávid, Ing., PhD. david.vrtana@fpedas.uniza.sk BF339 +421/41/513 32 13
Zábojník, Stanislav, doc. Ing., PhD. stanislav.zabojnik@fpedas.uniza.sk BF340 +421/41/513 30 95
Zitrický, Vladislav, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie dopravnej prevádzky - Katedra železničnej dopravy)
vladislav.zitricky@uniza.sk BF424 +421/41/513 34 06
Zuzaniak, Martin, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
BF306 +421/41/513 31 45
Zvaríková, Katarína, Ing., PhD. katarina.zvarikova@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 10
Židová, Zuzana, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
zuzana.gerhatova@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť