Adresár

Meno E-mail Miestnosť Telefón
Anna AchimskáPEDAS-KZD anna.achimska@uniza.sk BF428 +421/41/513 34 01
prof. Ing. RNDr. Karol Achimský, CSc.PEDAS-KS karol.achimsky@uniza.sk BF447 +421/41/513 31 12
Mgr. Peter Adamko, PhD.PEDAS-KKMaHI peter.adamko@uniza.sk AA110 +421/41/513 32 70
doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD.PEDAS-KLD benedikt.badanik@uniza.sk BF250 +421/41/513 34 73
Ing. Filip Bajza
DoktorandPEDAS-KS
bajza2@stud.uniza.sk BF344 +421/41/513 31 44
Ing. Martin Baláž
DoktorandPEDAS-KS
balaz52@stud.uniza.sk BF344 +421/41/513 31 44
Zuzana BenedigováPEDAS-KCaMD zuzana.benedigova@uniza.sk BF230 +421/41/513 35 12
Ing. Ján Beňuš
DoktorandKatedra cestnej a mestskej dopravy
benus10@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Mgr. Juliana BlaškováPEDAS-KLD juliana.blaskova@uniza.sk BF246 +421/41/513 34 51
Ing. Roman Blažek
DoktorandPEDAS-KE
blazek17@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
RNDr. Oľga Blažeková, PhD.PEDAS-KKMaHI olga.blazekova@uniza.sk AA116 +421/41/513 32 62
Ing. Dagmara BrosováPEDAS-Dekanát dagmara.brosova@uniza.sk BF107 +421/41/513 30 56
doc. Ing. Eva Brumerčíková, PhD.PEDAS-KZD eva.brumercikova@uniza.sk BF437 +421/41/513 34 35
doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.PEDAS-KLD martin.bugaj@uniza.sk BF208 +421/41/513 34 67
doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.PEDAS-KZD bibiana.bukova@uniza.sk BF434 +421/41/513 34 36
Ing. Zdenka Bulková, PhD.PEDAS-KZD zdenka.bulkova@uniza.sk BF424 +421/41/513 34 11
Mgr. Patrik Böhm, PhD.PEDAS-KKMaHI patrik.bohm@uniza.sk AA124 +421/41/513 32 50
Mgr. Gabriela Böhmová, PhD.PEDAS-KKMaHI gabriela.bohmova@uniza.sk AA112 +421/41/513 32 69
Ing. Frederik Chodelka
DoktorandPEDAS-KLD
chodelka10@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Bc. Jana CibováPEDAS-KE jana.cibova@uniza.sk BF340 +421/41/513 32 28
Ing. Juraj Cúg, PhD.PEDAS-KE juraj.cug@uniza.sk BF310 +421/41/513 32 17
doc. Ing. Juraj Čamaj, PhD.PEDAS-KZD juraj.camaj@uniza.sk BF420 +421/41/513 34 23
Ing. Štefan Čarný
DoktorandPEDAS-KZD
carny1@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Ing. Lenka Černá, PhD.PEDAS-KZD lenka.cerna@uniza.sk BF425 +421/41/513 34 07
Ing. Ľubomír Černický, PhD.PEDAS-KCaMD lubomir.cernicky@uniza.sk BG210 +421/41/513 35 33
Ing. Mikuláš Černý
DoktorandKatedra cestnej a mestskej dopravy
cerny4@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
doc. Ing. Jozef Čerňan, PhD.PEDAS-KLD jozef.cernan@uniza.sk BF243 +421/41/513 34 54
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.PEDAS-KS tatiana.corejova@uniza.sk BF440 +421/41/513 31 14
Ing. Kristián Čulík, PhD.PEDAS-KCaMD kristian.culik@uniza.sk BF241 +421/41/513 35 07
Ing. Vladimíra Čulíková, PhD.PEDAS-KZD vladimira.culikova@uniza.sk BF425 +421/41/513 34 12
doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.PEDAS-KVD andrej.david@uniza.sk BF415 +421/41/513 35 50
Ing. Milan Dedík, PhD.PEDAS-KZD milan.dedik@uniza.sk BF090 +421/41/513 34 13
Ing. Marek Dočkalik
DoktorandKatedra cestnej a mestskej dopravy
dockalik@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
prof. Ing. Anna Dolinayová, PhD.PEDAS-KZD anna.dolinayova@uniza.sk BF419 +421/41/513 34 24
doc. Ing. Ján Dvorský, PhD.PEDAS-KE jan.dvorsky@uniza.sk BF341 +421/41/513 32 38
Ing. Igor Dömény
DoktorandPEDAS-KZD
domeny1@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Ing. Pavol Ďurana, PhD.PEDAS-KE pavol.durana@uniza.sk BF310 +421/41/513 30 97
RNDr. Marek Ďurica, PhD.PEDAS-KKMaHI marek.durica@uniza.sk AA120 +421/41/513 32 78
Bc. Mária ĎurišováPEDAS-Dekanát maria.durisova2@uniza.sk BF107 +421/41/513 30 53
Ing. Iveta ĎurnekováPEDAS-Dekanát iveta.durnekova@uniza.sk BF207 +421/41/513 30 69
Ing. Juraj Fabuš, PhD.PEDAS-KS juraj.fabus@uniza.sk BF407 +421/41/513 31 35
Ing. Radovan Ficek
DoktorandPEDAS-KS
ficek@stud.uniza.sk BF344 +421/41/513 31 44
Ing. Katarína Frajtová Michalíková, PhD.PEDAS-KE katarina.frajtova_michalikova@uniza.sk BF341 +421/41/513 32 25
Ing. Jaroslav Frnda, Ph.D.PEDAS-KKMaHI jaroslav.frnda@uniza.sk AA120 +421/41/513 32 85
Ing. Barbora Gabríková
DoktorandPEDAS-KE
gabrikova1@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Ing. Ľubica Gajanová, PhD.PEDAS-KE lubica.gajanova@uniza.sk BF308 +421/41/513 32 30
Ing. Dominika Gajdošíková
DoktorandPEDAS-KE
gajdosikova15@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Ing. Patrícia Garajová
DoktorandPEDAS-KE
garajova3@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Ing. Miriam Garbárová, PhD.PEDAS-KS miriam.garbarova@uniza.sk BF410 +421/41/513 31 28
Ing. Božena GaškováPEDAS-KS bozena.gaskova@uniza.sk BF444 +421/41/513 31 01
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.PEDAS-KZD jozef.gasparik@uniza.sk BF423 +421/41/513 34 30
Mgr. Jana Gazdíková, PhD.PEDAS-KKMaHI jana.gazdikova@uniza.sk AA118 +421/41/513 32 71
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.PEDAS-KCaMD jozef.gnap@uniza.sk BF232 +421/41/513 35 00
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.PEDAS-KCaMD marian.gogola@uniza.sk BF239 +421/41/513 35 46
Ing. Martina Gogolová, PhD.PEDAS-KE martina.gogolova@uniza.sk BF312 +421/41/513 32 35
doc. Mgr. Elena Gregová, PhD.PEDAS-KE elena.gregova@uniza.sk BF316 +421/41/513 32 11
Ing. Veronika Harantová, PhD.PEDAS-KCaMD veronika.harantova@uniza.sk BF229 +421/41/513 35 08
Ing. Petra Hollá Bachanová, PhD.PEDAS-KS petra.holla_bachanova@uniza.sk BF412 +421/41/513 31 18
Ing. Michal Hrúz
DoktorandPEDAS-KLD
hruz1@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
RNDr. Iveta Ilavská, PhD.PEDAS-KKMaHI iveta.ilavska@uniza.sk AA112 +421/41/513 32 61
doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.PEDAS-KCaMD juraj.jagelcak@uniza.sk BF228 +421/41/513 35 25
Ing. Arnold Jančár
DoktorandKatedra cestnej a mestskej dopravy
jancar1@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD.PEDAS-KS miriam.jankalova@uniza.sk BF448 +421/41/513 31 34
doc. Ing. Katarína Janošková, PhD.PEDAS-KE katarina.janoskova@uniza.sk BF338 +421/41/513 32 33
Ing. Patrícia Janošková
DoktorandPEDAS-KS
janoskova8@stud.uniza.sk BF344 +421/41/513 31 44
Ing. Michal Janovec, PhD.PEDAS-KLD michal.janovec@fpedas.uniza.sk BF209 +421/41/513 34 58
Mgr. Miriam Jarošová, PhD.PEDAS-KLD miriam.jarosova@uniza.sk LB116 +421/41/513 34 51
doc. Ing. Martin Jurkovič, PhD.PEDAS-KVD martin.jurkovic@uniza.sk BF436 +421/41/513 35 64
prof. Ing. Alica Kalašová, CSc.PEDAS-KCaMD alica.kalasova@uniza.sk BF238 +421/41/513 35 10
doc. Ing. Branislav Kandera, PhD.PEDAS-KLD branislav.kandera@uniza.sk BF244 +421/41/513 34 62
Ing. Katarína KanderováPEDAS-Dekanát katarina.kanderova@uniza.sk BF207 +421/41/513 30 58
prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.PEDAS-KLD antonin.kazda@uniza.sk BF245 +421/41/513 34 63
doc. Ing. Martin Kendra, PhD.PEDAS-KZD martin.kendra@uniza.sk BF427 +421/41/513 34 29
+421/41/513 34 00
Ing. Eva Kicová, PhD.PEDAS-KE eva.kicova@uniza.sk BF340 +421/41/513 32 31
doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.PEDAS-KZD vladimir.klapita@uniza.sk BF418 +421/41/513 34 04
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.PEDAS-KE tomas.kliestik@uniza.sk BF331 +421/41/513 32 00
Ing. Jana Klimková, PhD.PEDAS-KZD jana.klimkova@uniza.sk - +421/41/513 34 25
Ing. Boris Kollár, PhD.PEDAS-KE boris.kollar@uniza.sk BF308 +421/41/513 32 23
Ing. Stanislava Komačková
DoktorandPEDAS-KS
turska10@stud.uniza.sk BF344 +421/41/513 31 44
Ing. Dominika Koncová
DoktorandPEDAS-KS
koncova@stud.uniza.sk BF344 +421/41/513 31 44
doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.PEDAS-KCaMD vladimir.konecny@uniza.sk BF217 +421/41/513 35 39
PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD.PEDAS-KKMaHI lydia.kontrova@uniza.sk AA107 +421/41/513 32 59
Ing. Erika Kovalová, PhD.PEDAS-KE erika.kovalova@uniza.sk BF312 +421/41/513 32 15
Ing. Martina Kováčiková, PhD.PEDAS-KS martina.kovacikova@uniza.sk BF411 +421/41/513 31 23
Ing. Kristína Kováčiková
DoktorandPEDAS-KLD
kovacikova33@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
doc. Ing. Mária Kováčová, PhD.PEDAS-KE maria.kovacova@uniza.sk - +421/41/513 32 03
Ing. Katarína Kramárová, PhD.PEDAS-KE katarina.kramarova@uniza.sk BF308 +421/41/513 32 47
prof. Ing. Pavol Kráľ, PhD.PEDAS-KE pavol.kral@uniza.sk BF309 +421/41/513 32 32
Ing. Matej Krejnus
DoktorandPEDAS-KS
krejnus1@stud.uniza.sk BF344 +421/41/513 31 44
doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.PEDAS-KS iveta.kremenova@uniza.sk BF417 +421/41/513 31 08
prof. Ing. Anna Križanová, CSc.PEDAS-KE anna.krizanova@uniza.sk AA322 +421/41/513 32 02
+421/41/513 51 50
Ing. Ondrej Kuba
DoktorandKatedra cestnej a mestskej dopravy
kuba17@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Ing. Stanislav Kubaľák, PhD.PEDAS-KKMaHI stanislav.kubalak@uniza AA114 +421/41/513 32 63
doc. Ing. Iveta Kubasáková, PhD.PEDAS-KCaMD iveta.kubasakova@uniza.sk BF240 +421/41/513 35 40
Ing. Jaroslava Kubáňová, PhD.PEDAS-KCaMD jaroslava.kubanova@uniza.sk BF213 +421/41/513 35 27
Ing. Michal Loman
DoktorandKatedra cestnej a mestskej dopravy
loman@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD.PEDAS-KS radovan.madlenak@uniza.sk BF413 +421/41/513 31 24
doc. Ing. Lucia Madleňáková, PhD.PEDAS-KS lucia.madlenakova@uniza.sk BF442 +421/41/513 31 25
Ing. Emília Madudová, PhD.PEDAS-KS emilia.madudova@uniza.sk BF446 +421/41/513 31 16
prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.PEDAS-KZD jozef.majercak@uniza.sk BF421 +421/41/513 34 10
doc. Ing. Dr. Margita MajerčákováPEDAS-KS margita.majercakova@uniza.sk BF445 +421/41/513 31 00
doc. Ing. Jaroslav Mašek, PhD.PEDAS-KZD jaroslav.masek@uniza.sk BF420 +421/41/513 34 19
Ing. Matúš Materna, PhD.PEDAS-KLD matus.materna@uniza.sk BF210 +421/41/513 34 56
Ing. Andrea Maternová, PhD.PEDAS-KVD andrea.maternova@uniza.sk BF414 +421/41/513 35 52
Ing. Jaroslav Mazanec, PhD.PEDAS-KKMaHI jaroslav.mazanec@uniza.sk AA118 +421/41/513 32 64
Ing. Pavol Meško, PhD.PEDAS-KZD pavol.mesko@uniza.sk BF437 +421/41/513 34 33
Ing. Lucia Michalková, PhD.PEDAS-KE lucia.michalkova@uniza.sk BF315 +421/41/513 32 20
Ing. Veronika Michelčíková, PhD.PEDAS-KS veronika.achimska@uniza.sk BF412 +421/41/513 31 17
Ing. Jakub Michulek
DoktorandPEDAS-KE
michulek4@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Darina MihálikováPEDAS-Dekanát darina.mihalikova@uniza.sk BF251 +421/41/513 30 60
Ing. Miroslava Mikušová, PhD.PEDAS-KCaMD miroslava.mikusova@uniza.sk BF216 +421/41/513 35 62
Andrea MusilováPEDAS-Dekanát andrea.musilova@uniza.sk BF200 +421/41/513 30 51
doc. Ing. Margaréta Nadányiová, PhD.PEDAS-KE margareta.nadanyiova@uniza.sk BF307 +421/41/513 32 48
Ing. Zsuzsanna Nagy
DoktorandPEDAS-KS
nagy17@stud.uniza.sk BF344 +421/41/513 31 44
Ing. Marek Nagy
DoktorandPEDAS-KE
nagy16@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD.PEDAS-KZD eva.nedeliakova@uniza.sk BF422 +421/41/513 34 09
Ing. Radoslava NichtováPEDAS-KLD radoslava.nichtova@uniza.sk BF209 +421/41/513 34 59
prof. Ing. Andrej Novák, PhD.PEDAS-KLD andrej.novak@uniza.sk BF248 +421/41/513 34 50
doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD.PEDAS-KLD alena.novak_sedlackova@uniza.sk BF210 +421/41/513 34 64
doc. Ing. Ján Ondruš, PhD.PEDAS-KCaMD jan.ondrus@uniza.sk BF241 +421/41/513 35 26
Ing. Jozef Paľo, PhD.PEDAS-KCaMD jozef.palo@uniza.sk BF218 +421/41/513 35 14
Ing. Miriam Paľová, PhD.PEDAS-Dekanát miriam.palova@uniza.sk BF253 +421/41/513 30 57
Ing. Michal Pavličko, PhD.PEDAS-KKMaHI michal.pavlicko@uniza.sk AA110 +421/41/513 32 65
Ing. Adriana Pálková
DoktorandPEDAS-KZD
palkova13@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Ing. Pavol Pecho, PhD.PEDAS-KLD pavol.pecho@uniza.sk BF243 +421/41/513 34 66
Ing. Marián Pecko, PhD.PEDAS-Dekanát marian.pecko@uniza.sk BF450 +421/41/513 30 65
Ing. Lumír Pečený, PhD.PEDAS-KZD lumir.peceny@uniza.sk BF090 +421/41/513 34 28
Ing. Ivana Podhorská, PhD.PEDAS-KE ivana.podhorska@uniza.sk BF340 +421/41/513 30 96
Bc. Alexandra PojtekováPEDAS-KLD alexandra.pojtekova@fpedas.uniza.sk - +421/41/513 34 51
prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.PEDAS-KCaMD milos.poliak@uniza.sk BF200 +421/41/513 30 50
Ing. Bibiána Poliaková, PhD.PEDAS-KCaMD bibiana.poliakova@uniza.sk BF229 +421/41/513 35 35
doc. Ing. Adela Poliaková, PhD.PEDAS-KE adela.poliakova@uniza.sk BF311 +421/41/513 32 39
Ing. Oľga Poniščiaková, PhD.PEDAS-KE olga.ponisciakova@uniza.sk BF318 +421/41/513 32 16
Ing. Daniel Pribula
DoktorandPEDAS-KZD
pribula1@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Ing. Tatiana Remencová
DoktorandPEDAS-KLD
remencova9@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
doc. Ing. Katarína Repková Štofková, PhD.PEDAS-KS katarina.repkova_stofkova@uniza.sk - +421/41/513 31 36
Ing. Zuzana Rosnerová, PhD.PEDAS-KE zuzana.rosnerova@uniza.sk BF340 +421/41/513 32 29
Ing. Ján Rostáš, PhD.PEDAS-KLD jan.rostas@uniza.sk BF244 +421/41/513 34 65
Ing. Iveta RovňaníkováPEDAS-KKMaHI iveta.rovnanikova@uniza.sk AA122 +421/41/513 32 51
Ing. Helena RychlíkováPEDAS-KE helena.rychlikova@uniza.sk BF332 +421/41/513 32 01
Ing. Ekaterina Salamakhina
DoktorandKatedra cestnej a mestskej dopravy
salamakhina@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Mgr. Peter Seemann, PhD.PEDAS-KE peter.seemann@uniza.sk BF339 +421/41/513 32 26
Ing. Šimon Senko, PhD.PEDAS-KCaMD simon.senko@uniza.sk BF212 +421/41/513 35 09
Ing. Anna Siekelová, PhD.PEDAS-KE anna.siekelova@uniza.sk - +421/41/513 32 05
doc. Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.PEDAS-KCaMD tomas.skrucany@uniza.sk BG210 +421/41/513 35 34
Ing. Simona Skřivánek Kubíková, PhD.PEDAS-KCaMD simona.skrivanek_kubikova@uniza.sk - +421/41/513 35 30
Ing. Jana Slotová, PhD.PEDAS-KCaMD jana.slotova@uniza.sk BF212 +421/41/513 35 38
doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.PEDAS-KVD jarmila.sosedova@uniza.sk BF435 +421/41/513 35 06
Bc. Katarína SrogoňováPEDAS-Dekanát katarina.srogonova@uniza.sk BF108 +421/41/513 30 54
Ing. Natália Stalmašeková, PhD.PEDAS-KS natalia.stalmasekova@uniza.sk BF412 +421/41/513 14 90
+421/41/513 31 19
doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD.PEDAS-KS mariana.strenitzerova@uniza.sk BF408 +421/41/513 31 31
Ing. František Synák, PhD.PEDAS-KCaMD frantisek.synak@uniza.sk BG211 +421/41/513 35 05
Ing. Kristína Šajbanová
DoktorandPEDAS-KLD
sajbanova@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Ing. Vladimír Šalaga, PhD.PEDAS-Dekanát vladimir.salaga@uniza.sk BF252 +421/41/513 30 62
doc. Ing. Branislav Šarkan, PhD.PEDAS-KCaMD branislav.sarkan@uniza.sk BF215 +421/41/513 35 29
Ing. Viktória Šimková, PhD.PEDAS-KKMaHI viktoria.simkova@uniza.sk - +421/41/513 32 58
Ing. Renáta ŠkulcováPEDAS-KCaMD renata.skulcova@uniza.sk BF233 +421/41/513 35 01
Ing. Filip Škultéty, PhD.PEDAS-KLD filip.skultety@uniza.sk BF250 +421/41/513 34 60
Ing. Viera ŠpalkováPEDAS-Dekanát viera.spalkova@uniza.sk BF254 +421/41/513 30 52
MUDr. Ing. Zuzana Štofková, PhD.PEDAS-KE zuzana.stofkova@uniza.sk BF318 +421/41/513 32 12
prof. Ing. Jana Štofková, CSc.PEDAS-KS jana.stofkova@uniza.sk BF409 +421/41/513 31 10
Ing. Lucia Šujanská
DoktorandPEDAS-KE
sujanska2@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Ing. Viera Šukalová, PhD., EUR INGPEDAS-KE viera.sukalova@uniza.sk BF313 +421/41/513 32 14
doc. RNDr. Lucia Švábová, PhD.PEDAS-KE lucia.svabova@uniza.sk BF328 +421/41/513 32 57
Ing. Jiří Tengler, PhD.PEDAS-KS jiri.tengler@uniza.sk BF446 +421/41/513 31 21
prof. Ing. Anna Tomová, CSc.PEDAS-KLD anna.tomova@uniza.sk BF211 +421/41/513 34 52
prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD.PEDAS-KS juraj.vaculik@uniza.sk BF439 +421/41/513 31 32
doc. Ing. Katarína Valášková, PhD.PEDAS-KE katarina.valaskova@uniza.sk BF209 +421/41/513 32 37
Ing. Alexandra Valicová, PhD.PEDAS-KS alexandra.valicova@uniza.sk BF410 +421/41/513 31 15
Ing. Michal Valla
DoktorandPEDAS-KZD
valla@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Ing. Patrik Veľký
DoktorandPEDAS-KLD
velky2@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
RNDr. Mária Vojteková, PhD.PEDAS-KKMaHI maria.vojtekova@uniza.sk AA116 +421/41/513 32 74
Ing. Ľubomír Volner
DoktorandPEDAS-KZD
volner@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Ing. Ján Vrábel, PhD.PEDAS-KCaMD jan.vrabel@uniza.sk BF215 +421/41/513 35 28
Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.PEDAS-KE david.vrtana@uniza.sk BF339 +421/41/513 32 13
doc. Ing. Stanislav Zábojník, PhD.PEDAS-KE stanislav.zabojnik@uniza.sk BF340 +421/41/513 30 95
doc. Ing. Vladislav Zitrický, PhD.PEDAS-KZD vladislav.zitricky@uniza.sk BF424 +421/41/513 34 06
Ing. Martin Zuzaniak
DoktorandKatedra cestnej a mestskej dopravy
zuzaniak@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Ing. Katarína Zvaríková, PhD.PEDAS-KE katarina.zvarikova@uniza.sk BF341 +421/41/513 32 10
Ing. Zuzana Židová
DoktorandPEDAS-KZD
gerhatova@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť