Toogler

Čo je to preukaz zamestnanca

Je dokladom potvrdzujúcim právne postavenie jej držiteľa.

Oprávňuje využívať práva a výhody zamestnanca Žilinskej univerzity v Žiline vyplývajúce zo zákonov a z vnútorných predpisov.

Pedagogickí zamestnanci môžu požiadať o vydanie medzinárodného preukazu učiteľa ITIC.

Aké služby ponúka

Prístupový systém

Oprávňuje vstupovať do priestorov univerzity.

Stravovací systém

Preukaz je možné využívať ako stravovací preukaz, spolu s elektronickou peňaženkou v pokladni stravovacieho zariadenia. Viac informácií...

Dochádzkový systém

Preukaz je potrebný pre elektronickú evidenciu dochádzky zamestnancov a študentoch denného štúdia 3. stupňa. Viac informácií...

Ako postupovať pri vystavení novej karty

1. Zápis

Základná podmienka vydania preukazu je reálny zápis zamestnanca na Referáte personálnej práce.

2. Predloženie dokladov

Pre vydanie preukazu je potrebná osobná účasť s predložením dokladu totožnosti (Občiansky preukaz, Pas, Vodičský preukaz).

3. Odfotografovanie

Nie je potrebné nosiť vytlačenú fotografiu, fotografujeme digitálne na počkanie.

4. Úhrada poplatku

Prvé vydanie preukazu má zamestnanec bezplatne, poplatok za ITIC si hradí zamestnanec v plnej výške sám. Viac informácií...

5. Vydanie preukazu

Po splnení podmienok tlačíme preukazy na počkanie.

Časté aktivity s preukazmi

Prolongácia preukazu

Licencia ITIC je platná na kalendárny rok. V prípade záujmu je potrebné každoročné uhradenie poplatku a návšteva pracoviska pre známku.

Strata preukazu

Stratu je potrebné oznámiť na pracovisku vydávania preukazov, ktoré po úhrade poplatku za duplikát vydá preukaz na počkanie.

Nefunkčnosť preukazu

Je potrebné preukaz osobne zaniesť na pracovisko, kde bude realizovaná diagnostika resp. overenie funkčnosti vo všetkých informačných systémoch univerzity, kde sa využíva.

Na koho sa obrátiť

Karta komunikuje, ale nie je funkčná v systéme

Nie je potrebný osobný kontakt, stačí využiť webové stránky podpory a nahlásiť chybu.

Karta nekomunikuje s čítačkami kariet

Pravdepodobne fyzický problém s preukazom, je potrebná návšteva Pracoviska preukazov - prízemie rektorátu (AA018)
tel.: +421 41 513 17 15
e-mail: karty@uniza.sk

Celková pomoc pri problémoch s čipovou kartou

Zatvoriť