Čo je to preukaz zamestnanca

Je dokladom potvrdzujúcim právne postavenie jej držiteľa.

Oprávňuje využívať práva a výhody zamestnanca Žilinskej univerzity v Žiline vyplývajúce zo zákonov a z vnútorných predpisov.

Aké služby ponúka

Prístupový systém

Oprávňuje vstupovať do priestorov univerzity.

Stravovací systém

Preukaz je možné využívať ako stravovací preukaz, spolu s elektronickou peňaženkou v pokladni stravovacieho zariadenia.

Dochádzkový systém

Preukaz je potrebný pre elektronickú evidenciu dochádzky zamestnancov a študentoch denného štúdia 3. stupňa.

Ako postupovať pri vystavení novej karty

1. Zápis

Základná podmienka vydania preukazu je reálny zápis zamestnanca na personálnom útvare.

2. Predloženie dokladov

Pre vydanie preukazu je potrebná osobná účasť s predložením dokladu totožnosti (OP, Pas, Vodičský preukaz).

3. Odfotografovanie

Nie je potrebné nosiť vytlačenú fotografiu, fotografujeme digitálne na počkanie.

4. Úhrada poplatku

Prvé vydanie preukazu má zamestnanec bezplatne, poplatok za ITIC si hradí zamestnanec v plnej výške sám.

Postup pre vydanie preukazu

5. Vydanie preukazu

Po splnení podmienok tlačíme preukazy na počkanie.

Časté aktivity s preukazmi

Prolongácia preukazu

Licencia ITIC je platná na kalendárny rok. V prípade záujmu je potrebné každoročné uhradenie poplatku a návšteva pracoviska pre známku.

Strata preukazu

Stratu je potrebné oznámiť na pracovisku vydávania preukazov, ktoré po úhrade poplatku za duplikát vydá preukaz na počkanie.

Nefunkčnosť preukazu

Je potrebné preukaz osobne zaniesť na pracovisko, kde bude realizovaná diagnostika resp. overenie funkčnosti vo všetkých IS univerzity, kde sa využíva.

Na koho sa obrátiť

Karta komunikuje, ale nie je funkčná v systéme

Nie je potrebný osobný kontakt, stačí využiť web podpory a nahlásiť chybu.

Podpora IKT na UNIZA

Karta nekomunikuje s čítačkami kariet

Pravdepodobne fyzický problém s preukazom, je potrebná návšteva Pracoviska preukazov
prízemie rektorátu - AA018

tel.: +421/41/513 17 15
e-mail: karty@uniza.sk

Celková pomoc pri problémoch s čipovou kartou

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť