Toogler

Kontakty

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum
tel.: +421 41 513 34 30
e-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421 41 513 34 56
e-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
Referent pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421 41 513 30 62
e-mail: vladimir.salaga@fpedas.uniza.sk

Zatvoriť