Toogler

Mám záujem absolvovať Erasmus+

Bližšie informácie nájdete na stránkach určených uchádzačom o Erasmus+

Zmena predmetov počas Erasmus študijného pobytu

Som absolvent Erasmus+ študijného pobytu

Pravidlá uznávania predmetov na FPEDAS

Dokumenty potrebné na ukončenie pobytu

2. Výpis výsledkov - absolvované predmety na zahraničnej univerzite (Transcipt of records)

3. Potvrdenie o vykonaní jazykového testovania po mobilite

4. Potvrdenie o podaní on-line správy študenta

Som absolvent Erasmus+ odbornej stáže / absolventskej stáže

Dokumenty potrebné na ukončenie mobility

3. Potvrdenie o podaní on-line správy študenta

4. Potvrdenie o podaní OLS jazykového testovania po mobilite

Zatvoriť