Toogler

Profily a uplatnenie absolventov

Cestná doprava

Absolvent študijného programu cestná doprava je schopný uplatniť sa v dopravných podnikoch, v priemyselných podnikoch pri riadení dopravných a logistických činností a v štátnej správe pri plánovaní a riadení dopravnej obsluhy v regióne. Uplatní sa na miestach prevádzkových pracovníkov a stredných článkoch riadenia pre plánovanie a riadenie dopravnej prevádzky vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave, tiež na miestach prijímacích technikov v servisoch cestných vozidiel, miestach predajcov cestných vozidiel a pod.

Železničná doprava
Letecká doprava
Profesionálny pilot
Vodná doprava
Distribučné technológie a služby
Zasielateľstvo a logistika
Dopravné služby v osobnej doprave
Expertízna činnosť v cestnej doprave
Ekonomika a manažment podniku
Finančný manažment
Elektronický obchod a manažment
Zatvoriť