Bakalárske štúdium

Profily a uplatnenie absolventov

Cestná doprava

Absolventi sú schopní uplatniť sa v dopravných podnikoch, v priemyselných podnikoch pri riadení dopravných a logistických činností a v štátnej správe pri plánovaní a riadení dopravnej obsluhy v regióne. Uplatnia sa na miestach prevádzkových pracovníkov a stredných článkov riadenia pre plánovanie a riadenie dopravnej prevádzky vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave, taktiež na riadiacich miestach a miestach vedúcich technikov v servisoch cestných vozidiel, staniciach technickej a emisnej kontroly a v oblasti predaja cestných vozidiel a pod. Absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia je kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa štúdia.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies