Graduačný rast

Doktorandské štúdium

Žilinská univerzita v Žiline k 31. augustu 2022 oznámila Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo zosúladenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania so zákonom č. 269/2018 a so štandardmi pre vnútorný systém kvality. V doktorandskom štúdiu boli zosúladené štyri študijné programy v dvoch študijných odboroch:

  • doprava (v študijnom odbore doprava)
  • dopravné služby a logistika (v študijnom odbore doprava)
  • ekonomika dopravy, spojov a služieb (v študijnom odbore ekonómia a manažment)
  • ekonomika a manažment podniku (v študijnom odbore ekonómia a manažment)

Viac informácií o doktorandskom štúdiu

Habilitačné a inauguračné konanie

Žilinská univerzita v Žiline k 31. augustu 2022 oznámila Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo zosúladenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania so zákonom č. 269/2018 a so štandardmi pre vnútorný systém kvality. Zosúladené boli dva odbory habilitačného konania a inauguračného konania:

  • dopravné služby (priradený k študijnému odboru doprava)
  • ekonomika a manažment podniku (priradený k študijnému odboru ekonómia a manažment)

Kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor na FPEDAS UNIZA

Predchádzajúce platné kritériá na FPEDAS podľa oblastí výskumu

Rada garantov habilitačného konania a inauguračného konania

 Predseda  prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.  odbor HKaIK dopravné služby
Členovia      prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.  odbor HKaIK dopravné služby
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.  odbor HKaIK dopravné služby
 prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.  odbor HKaIK ekonomika a manažment podniku
 prof. Ing. Pavol Kráľ, PhD.  odbor HKaIK ekonomika a manažment podniku

Garanti odboru HKaIK dopravné služby

 Hlavný garant  prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.  odbor doprava
 Spolugaranti  prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.  odbor doprava
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.  odbor doprava
 prof. Ing. Andrej Novák, PhD.  odbor doprava
 prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD.  odbor doprava

Garanti odboru HKaIK ekonomika a manažment podniku

 

 Hlavný garant  prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.  odbor ekonómia a manažment
Spolugaranti  prof. Ing. Pavol Kráľ, PhD.  odbor ekonómia a manažment
 prof. Ing. Anna Križanová, PhD.  odbor ekonómia a manažment
 prof. Ing. Anna Dolinayová, PhD.  odbor ekonómia a manažment
 doc. Ing. Katarína Valášková, PhD.  odbor ekonómia a manažment

 

Legislatíva

Dokumenty k žiadosti o habilitačné konanie na FPEDAS

Potrebné informácie o postupe pri žiadosti o habilitačné konanie sú uvedené v odporúčanom postupe pri získavaní titulu docent na FPEDAS UNIZA.

Dokumenty k žiadosti o inauguračné konanie na FPEDAS

Potrebné informácie o postupe pri žiadosti o inauguračné konanie sú uvedené v odporúčanom postupe pri získavaní titulu profesor na FPEDAS UNIZA.

Prebiehajúce habilitačné a inauguračné konania na FPEDAS

Informácie o aktuálnych habilitačných a inauguračných konaniach na FPEDAS sú dostupné na stránkach UNIZA.

Udelené tituly „docent“

Ing. Jozef Čerňan, PhD.
doprava

Ing. Martin Jurkovič, PhD.
doprava

Ing. Ján Ondruš, PhD.
doprava

Vymenovaní profesori

doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD.
ekonomika a manažment podniku

Čestný titul „profesor emeritus“

Zákon o vysokých školách umožňuje rektorovi vysokej školy na návrh vedeckej rady vysokej školy udeliť za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako jej riadny profesor a ktorý naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí, čestný titul „profesor emeritus“.

prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť