Profil fakulty

Poslaním fakulty je v súlade s dlhodobým zámerom univerzity rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.

Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti fakulty, ktorou je rozvíjať vzdelanosť na základe tvorivej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v duchu princípov humanizmu, národných a demokratických tradícií, s využívaním poznatkov a skúseností slovenskej i zahraničnej vedeckovýskumnej komunity, v nadväznosti na celosvetový vývoj vedy, techniky a ekonomiky, prostredníctvom poskytovania vysokoškolského vzdelávania a tvorivého vedeckého bádania.

Profil fakulty je daný komplexným vzdelávaním, vedeckovýskumnou a odbornou činnosťou v oblasti:

  • inteligentných dopravných systémov,
  • bezpečnosti dopravy a jej vplyvu na životné prostredie,
  • udržateľnej mobility (integrovanej a kombinovanej dopravy),
  • technológie dopravy a spojov,
  • dopravných služieb a logistiky,
  • ekonomiky a riadenia odvetvia dopravy a spojov,
  • ekonomiky a riadenia podnikov odvetvia dopravy, pôšt a telekomunikácií,
  • ekonomiky a riadenia podniku ako ekonomického, finančného, sociálneho a právneho systému.

História fakulty

História našej fakulty sa začala vyčlenením Fakulty železničného inžinierstva z Českého vysokého učení technického v Prahe 01. 10. 1953, kedy vznikla Vysoká škola železničná.

Profil vysokej školy bol postupne rozšírený na výchovu absolventov pre všetky druhy dopráv, spoje a strojárenstvo. Na základe tohto Vysoká škola železničná zmenila svoj názov na Vysokú školu dopravnú, ktorú vtedy tvorili tri fakulty: PED (Prevádzka a ekonomika dopravy), SET (Strojnícko-elektrotechnická) a Vojenská fakulta. Premiestnenie Vysokej školy dopravnej z Prahy do Žiliny sa postupne uskutočňovalo v rokoch 1959 - 1962.

V roku 1977 bola fakulta PED premenovaná na Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, a od 01. 09. 1980 bola aj Vysoká škola dopravná premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov. Novelou zákona o vysokých školách bol dňa 20. 11. 1996 stanovený nový názov našej vysokej školy - Žilinská univerzita v Žiline.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť