Toogler

Čo je to preukaz študenta

Podľa zákona o vysokých školách je dokladom o štúdiu.

Potvrdzuje právne postavenie jej držiteľa.

Oprávňuje ho využívať práva a výhody vyplývajúce zo zákonov.

Nahrádza papierové potvrdenie o návšteve školy.

Je realizovaný na báze hybridnej čipovej karty MiDARE Desfire EV1 a Gemalto TOP GX4.

Pre študentov denného štúdia je vyhotovený vo vizuále ISIC, umožňuje využívať sieť výhod zliav doma i v zahraničí.

Aké služby ponúka

Prístupový systém

Oprávňuje vstupovať do priestorov internátov pre ubytovaných študentov. Viac informácií...

Stravovací systém

Preukaz je možné využívať ako stravovací preukaz, spolu s elektronickou peňaženkou v pokladni stravovacieho zariadenia. Viac informácií...

Systém EMBASE

Externé využitie preukazu mimo univerzity, najmä pre autobusovú dopravu SAD. Viac informácií...

Knižničný preukaz

Ubytovacie zariadenie

LDAP účet

Ako postupovať pri vystavení novej karty

1. Zápis

Základná podmienka vydania preukazu je reálny zápis študenta v príslušnom akademickom roku v informačnom systéme Vzdelávanie (realizuje Referát pre vzdelávanie).

2. Predloženie dokladov

Pre vydanie preukazu je potrebná osobná účasť s predložením dokladu totožnosti (Občiansky preukaz, Pas, Vodičský preukaz).

3. Odfotografovanie

Nie je potrebné nosiť vytlačenú fotografiu, fotografujeme digitálne na počkanie.

4. Úhrada poplatku

Úhrady poplatkov sa realizujú výlučne bezhotovostne. Viac informácií...

5. Vydanie preukazu

Po splnení podmienok tlačíme preukazy na počkanie.

6. Aktivácia

Prostredníctvom univerzitného terminálu nahráme do pamäte preukazu osobné údaje držiteľa podľa Usmernenia MŠVVaŠ SR.

Časté aktivity s preukazmi

Prolongácia preukazu

Preukaz je platný od 01. 09. do 30. 09. nasledujúceho roku. Po postupe do vyššieho ročníka je potrebné v preukaze predĺžiť platnosť. Viac informácií...

Strata preukazu

Stratu je potrebné oznámiť na pracovisku vydávania preukazov, ktoré po úhrade poplatku za duplikát vydá preukaz na počkanie.

Nefunkčnosť preukazu

Je potrebné preukaz osobne zaniesť na pracovisko, kde bude realizovaná diagnostika resp. overenie funkčnosti vo všetkých informačných systémoch univerzity, kde sa využíva.

Na koho sa obrátiť

Karta komunikuje, ale nie je funkčná v systéme

Nie je potrebný osobný kontakt, stačí využiť webové stránky podpory a nahlásiť chybu.

Karta nekomunikuje s čítačkami kariet

Pravdepodobne fyzický problém s preukazom, je potrebná návšteva Pracoviska preukazov - prízemie rektorátu (AA018)
tel.: +421 41 513 17 15
e-mail: karty@uniza.sk

Celková pomoc pri problémoch s čipovou kartou

Zatvoriť