Zoznam študentských organizácií

Poslaním študentských organizácií pôsobiacich na pôde Žilinskej univerzity v Žiline je sústrediť študentov so spoločnými záujmami a snažiť sa rozvíjať ich schopnosti v danom odbore, poskytovať svoje služby ostatným študentom, reprezentovať UNIZA na rôznych súťažiach a podujatiach a šíriť jej dobré meno.

GAMA klub

Organizačná a technická správa kinosály (technické zabezpečenie akcií pre univerzitu, študentov a verejnosť - konferencie, mítingy, školenia, koncerty, divadelné predstavenia, premietanie filmov).

Vedúci: Daša Fitková
e-mail: gama@student.utc.sk

GAMA klub

Rada ubytovaných študentov Veľký Diel

Rada ubytovaných študentov, UZ Veľký Diel, zástupca ubytovaných študentov, poradný orgán riaditeľa UZ, komunikácia so študentmi pri riešení problémov pri prevádzke UZ.

Vedúci: Filip Skačan
e-mail: rusvd@uniza.sk

Rada ubytovaných študentov Veľký Diel

Rada ubytovaných študentov Hliny

Rada ubytovaných študentov, UZ Hliny V., zástupca ubytovaných študentov, poradný orgán riaditeľa UZ, komunikácia so študentmi pri riešení problémov pri prevádzke UZ.

Vedúci: Natália Tomová
e-mail: rushliny@uniza.sk

Rada ubytovaných študentov Hliny

Internet klub

Budovanie a zabezpečovanie prevádzky internetovej siete v ubytovacích zariadeniach UNIZA.

Vedúci: Michal Funket
e-mail: ik@iklub.sk

Internet klub

í-Téčko

Internátna študentská televízia. Vytvára vlastné študentské spravodajstvo a vlastné relácie (informačné, kultúrne, zábavné). Poskytovanie video služieb UNIZA a organizáciám pri UNIZA.

Vedúci: Ján Kardoš
e-mail: itecko@itecko.sk

í-Téčko

Klub priateľov železníc UNIZA

Klub priateľov železníc UNIZA, spoluúčasť pri organizovaní jázd mimoriadnych a historických vlakov, organizovanie odborných exkurzií a prednášok, fotosúťaží, pravidelných prezentácií v železničnej tematike.

Vedúci: Jakub Hlávka
e-mail: kpzzu@fpedas.uniza.sk

Klub priateľov železníc UNIZA

RAPEŠ

Internátne rádio – UZ Hliny, študentské spravodajstvo, zábavné a hudobné programy, publicistické relácie, spolupráca s organizovaním študentských akcií.

Vedúci: Andrej Čižniar
e-mail: rapes@rapes.sk

RAPEŠ

Radio X

Internátne rádio – UZ Veľký Diel, študentské spravodajstvo, zábavné a hudobné programy, publicistické relácie, spolupráca s organizáciou študentských akcií.

Vedúci: Adam Dubec
e-mail: vedenie@radiox.sk

Radio X

Erasmus Student Network (ESN)

Organizácia je založená na myšlienkach medzi-kultúrnej tolerancie, integrácie, vzájomného rešpektu a na význame výmenných pobytov s cieľom reprezentovať zahraničných študentov i slovenských študentov zúčastňujúcich sa mobility, poskytnúť možnosť pre kultúrne chápanie, rozvoj a neformálne vzdelávanie v súlade s princípom „študenti pomáhajú študentom“.

Vedúca: Michal Jankopál
e-mail: uniza@esn.sk

Erasmus Student Network (ESN)

Univerzitný klub hasičského športu UNIZA

Univerzitný klub hasičského športu UNIZA so sídlom na FBI UNIZA sa podieľa na organizácii súťaží a iných záujmových aktivít z oblasti hasičského športu, združuje nadšencov hasičského športu na UNIZA, zabezpečuje tréningy a materiálno-technické vybavenie súvisiace s poslaním organizácie.

Vedúci: Andrej Slabej
e-mail: ukhs@uniza.sk

Spoločensko-kultúrne organizácie pri UNIZA

OMNIA - spevácky zbor pri Fakulte humanitných vied UNIZA

Nácvik a interpretácia zborových skladieb rôznych štýlových období a žánrov v prevedení a cappella alebo s inštrumentálnym sprievodom, prezentácia na domácich a zahraničných festivaloch a súťažiach.

Vedúci: Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.
e-mail: monika.bazikova@fhv.uniza.sk

OMNIA

STAVBÁR – folklórny súbor Žilinskej univerzity v Žiline

Tanečné, hudobné a spevácke spracovanie ľudových zvykov a tradícií z celého Slovenska, ich prezentácia na domácej a zahraničnej pôde.

Vedúci: Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.
e-mail: fsstavbar@fsstavbar.sk , fsstavbar@gmail.com

STAVBÁR

Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite

Poslaním je napomáhať ľudskej a kresťanskej formácii študentov. Paľova búda – Univerzitná 2, Žilina

Kaplán: Michal Melišík
tel.: +421/41/513 17 58
mob.: +421/903 471 890
e-mail: mmelisik@gmail.com

UPeCe Žilina

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť