Čo je to e-vzdelávanie

Portál pre pedagógov a študentov UNIZA, ktorý slúži ako podpora výučby a správa procesu vzdelávania.

Odkaz na portál

Obsahuje moduly ako napr. informačné listy predmetov, študijné programy, ...

Umožňuje zapisovať známky, vytvárať podklady pre výučbu, vypisovať termíny na skúšku, ...

Ponúka rôzne štatistiky, umožňuje hodnotenie výučby študentami a spätnú väzbu pre pedagógov, ...

Základné informácie

Študijné programy

Kompletný zoznam študijných programov podľa fakúlt, formy štúdia, zamerania, ... sú dostupné v študijných plánoch na konkrétny akademický rok.

Študijné plány

Pomoc

Pomoc na portál je viazaná na prihlásenie a ponúka informácie podľa dostupnosti.

odkaz na pomoc

Prístup na Wi-Fi sieť UNIZA

V prostredí UNIZA sú dostupné siete s SSID: uniza-wifi - nezabezpečená sieť umožňujúca voľný prístup na www stránky UNIZA, pre úplný prístup je nutné sa prihlásiť a eduroam - zabezpečená sieť, pre prístup je potrebná authorizácia.

IT služby CIKT

LMS Moodle

LMS Moodle je

nadstavba pre portál vzdelavanie.uniza.sk, ktorá slúži v procese výučby (zoznam študijných materiálov, zadania, testy, ...).

FAQ / Často kladené otázky

Ako sa prihlásiť do LMS MOODLE ? Priame prihlásenie je zakázané, najprv sa prihláste na portál vzdelavanie.uniza.sk a po kliknutí na predmet (zabezpečovaný alebo zapísaný) sa dostanete do MOODLE.

Ako postupovať pri záverečných prácach

Štúdium nižšie uvedených dokumentov

Dokumenty

Na koho sa obrátiť

Ing. Peter Fraňo
Centrum informačných a komunikačných technológií
Vzdelávacie a informačné systémy
Vedúci oddelenia
tel.: +421/41/513 18 44
e-mail: peter.frano@uniza.sk

Ing. Peter Malacký
Centrum informačných a komunikačných technológií
Vzdelávacie a informačné systémy
Projektant analytik
tel.: +421/41/513 18 57
e-mail: peter.malacky@uniza.sk

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies