Toogler

Čo je to e-vzdelávanie

Portál pre pedagógov a študentov UNIZA, ktorý slúži ako podpora výučby a správa procesu vzdelávania.

Obsahuje moduly ako napr. informačné listy predmetov, študijné programy,...

Ponúka rôzne štatistiky, umožňuje hodnotenie výučby študentami a spätnú väzbu pre pedagógov,...

Umožňuje zapisovať známky, vytvárať podklady pre výučbu, vypisovať termíny na skúšku,...

Základné informácie

Študijné programy

Kompletný zoznam študijných programov podľa fakúlt, formy štúdia, zamerania,... sú dostupné v študijných plánoch na konkrétny akademický rok.

Pomoc

Pomoc na portáli je viazaná na prihlásenie a ponúka informácie podľa dostupnosti.

Prístup na Wi-Fi sieť UNIZA

V prostredí UNIZA sú dostupné siete s SSID: uniza-wifi - nezabezpečená sieť umožňujúca voľný prístup na www stránky UNIZA, pre úplný prístup je nutné sa prihlásiť a eduroam - zabezpečená sieť, pre prístup je potrebná autorizácia v tvate UPN@stud.uniza.sk (váš študentský e-mail).

LMS Moodle

LMS Moodle je

Nadstavba pre e-vzdelavánie, ktorá slúži v procese výučby (zoznam študijných materiálov, zadania, testy,...).

Používateľský manuál

Dokumentácia pre Moodle sa nachádza na stránkach Moodle Docs

FAQ/Často kladené otázky

Ako sa prihlásiť do LMS Moodle? Priame prihlásenie je zakázané; najprv sa prihláste na e-vzdelávanie a po kliknutí na predmet (zabezpečovaný alebo zapísaný) sa dostanete do Moodle.

Ako postupovať pri záverečných prácach

1. Štúdium nižšie uvedených dokumentov

Na koho sa obrátiť

Ing. Peter Fraňo
tel.: +421 41 513 18 44
e-mail: peter.frano@uniza.sk

Ing. Peter Malacký
tel.: +421 41 513 18 57
e-mail: peter.malacky@uniza.sk

Zatvoriť