Orgány fakulty

Vedenie fakulty

Kolégium dekana

Kolégium dekana je poradný orgán dekana. Tvoria ho vedenie fakulty, predseda AS a vedúci jednotlivých katedier FPEDAS UNIZA.

Akademický senát

Akademický senát Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline je najvyšší samosprávny orgán FPEDAS UNIZA. Skladá sa z volených zástupcov akademickej obce FPEDAS UNIZA.

Vedecká rada

Vedecká rada Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline je orgán akademickej samosprávy. Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých FPEDAS UNIZA uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť