Čo je to intranet

Účel intranetu

Intranet je privátna sieť, ktorá umožňuje zamestnancom a študentom prístup k službám a dokumentom UNIZA.

Prístup

Na stránky intranetu sa dostanete len zo siete UNIZA.

Pripojenie do siete UNIZA prostredníctvom VPN

Na koho sa obrátiť

Ing. Vladislav Dobeš
Centrum informačných a komunikačných technológií
Vzdelávacie a informačné systémy
Projektant analytik
tel.: +421/41/513 18 48
e-mail: ladislav.dobes@uniza.sk

Žiadanky

Žiadanka na prepravu

Aplikácia slúži na zadávanie, evidenciu a spracovanie žiadaniek na prepravu.

Žiadanka na prepravu

Žiadanka o opravy

Aplikácia žiadanka o opravy slúži na podanie a spracovanie žiadosti o služby (servis zariadenia, porucha elektroinštalácie, ...).

Elektronické žiadanky o služby

Registratúra

Cieľ registratúry

Registratúra odborne spravuje interné, prichádzajúce a odchádzajúce dokumenty organizácie. Zahŕňa ich riadny príjem, evidenciu, rozdeľovanie, obeh, vybavovanie, vyhotovovanie, odosielanie, ukladanie a vyradzovanie, vrátane kontroly týchto činností.

Prihlásenie

Do registratúry sa dostanete len zo siete UNIZA.

Pripojenie do siete UNIZA prostredníctvom VPN

Na koho sa obrátiť

Mgr. Janka Loduhová
Odbor hospodárskej správy
tel.: +421/41/513 52 01
e-mail: janka.loduhova@rekt.uniza.sk

Archív osobných spisov zamestnancov

Spisy od r. 1991

Ing. Miriam Paľová, PhD.
tel.: +421/41/513 30 57
e-mail: miriam.palova@fpedas.uniza.sk

Spisy do r. 1991

Ing. Jana Šašinková
tel.: +421/41/513 52 18
e-mail: jana.sasinkova@uniza.sk

Mgr. Alexandra Glosová
tel.: +421/41/513 52 39
e-mail: alexandra.glosova@uniza.sk

Archív osobných spisov študentov

Ing. Dagmara Brosová
tel.: +421/41/513 30 56
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

Bc. Mária Mácová
tel.: +421/41/513 30 55
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

Bc. Mária Ďurišová
tel.: +421/41/513 30 53
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

Bc. Katarína Srogoňová
tel.: +421/41/513 30 54
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

(v archíve sa nachádzajú materiály absolventov od r. 1976, evidencia neukončeného štúdia od r. 1964)

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies