Toogler

Čo je to intranet

Účel intranetu

Intranet je privátna sieť, ktorá umožňuje zamestnancom a študentom prístup k službám a dokumentom UNIZA.

Prístup

Na stránky intranetu sa dostanete len zo siete UNIZA.

Na koho sa obrátiť

Ing. Vladislav Dobeš
tel.: +421 41 513 18 48
e-mail: ladislav.dobes@uniza.sk

Žiadanky

Žiadanka na prepravu

Aplikácia slúži na zadávanie, evidenciu a spracovanie žiadaniek na prepravu.

Žiadanka o opravy

Aplikácia žiadanka o opravy slúži na podanie a spracovanie žiadosti o služby (servis zariadenia, porucha elektroinštalácie, ...).

Registratúra

Cieľ registratúry

Registratúra odborne spravuje interné, prichádzajúce a odchádzajúce dokumenty organizácie. Zahŕňa ich riadny príjem, evidenciu, rozdeľovanie, obeh, vybavovanie, vyhotovovanie, odosielanie, ukladanie a vyradzovanie, vrátane kontroly týchto činností.

Prihlásenie

Do registratúry sa dostanete len zo siete UNIZA.

Na koho sa obrátiť

Mgr. Janka Loduhová
tel.: +421 41 513 52 01
e-mail: janka.loduhova@rekt.uniza.sk

Zatvoriť