Projekt EFRR – BIMIOT

Implementačný rámec a business model internetu vecí v inteligentnom priemysle a doprave

Kód projektu v ITMS2014+: 313011BWN6
Miesto realizácie projektu: Žilina
Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo prijímateľa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra (Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk)
Výzva - kód Výzvy: OPII-VA/DP/2021/9.3-01
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 358 696,50€
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 18 mesiacov
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 03/2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 08/2023

Hlavný cieľ projektu

Hlavný ciel projektu:

Cieľom je vytvorenie medzinárodne špičkového a endemického kompetitívneho a internacionalizáciu podporujúceho kolektívu vedcov participujúcich na projekte v súlade, resp. v zhode s rozvojom excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií.

Predmet výskumu:

  • Identifikácia kľúčových faktorov vstupujúcich do procesu operatívneho organizovania nasadenia výrobných zamestnancov,
  • identifikácia a analýza dát, ktoré reprezentujú prípadne tvoria základ reprezentácie kľúčových faktorov vstupujúcich do procesu operatívneho organizovania zamestnancov,
  • využitie aparátu operačného výskumu a ekonometrie k implementácii rozhodovacieho modelu plánovania výrobných zamestnancov na pracovné pozície,
  • optimalizácia celkových nákladov využitím prenajímateľnej HW infraštruktúry a SW platforiem na báze platených služieb a bezpečnému prepojeniu s cieľovou on-premise infraštruktúrou pomocou tzv. „Edge computing“.
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť