Toogler

Inštitucionálny výskum fakulty v roku 2020

Technológia blockchain a možnosti jej využitia

Číslo projektu: 1/KS/2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
Pracovisko: Katedra spojov

Aplikácia kontrafaktuálnych metód hodnotenia dopadov na vybrané intervenčné nástroje

Číslo projektu: 1/KE/2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lucia Švábová, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky

Základný výskum príčin zlyhávania dopravného systému

Číslo projektu: 1/KCMD/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Výskum modelu tvorby ceny v cestnej doprave z pohľadu zabezpečenia konkurencieschopnosti poskytovateľov dopravných služieb

Číslo projektu: 2/KCMD/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Výskum vybraných aspektov dopravnej obslužnosti miest a regiónov osobnou a nákladnou dopravou

Číslo projektu: 3/KCMD/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Vplyv prevádzky dopravných prostriedkov na životné prostredie

Číslo projektu: 4/KCMD/2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Výskum prepravnej kapacity multimodálnych dopravných koridorov EÚ so zameraním na železničnú a vodnú dopravu

Číslo projektu: 1/KŽD/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Pracovisko: Katedra železničnej dopravy

Modernizácia vzdelávania študentov VŠ v predmetoch matematika a informatika

Číslo projektu: 1/KKMHI/2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Patrik Böhm, PhD.
Pracovisko: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Využitie matematických modelov v dopravnej a ekonomickej oblasti

Číslo projektu: 2/KKMHI/2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oľga Blažeková, PhD.
Pracovisko: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Návrh hybridnej metódy hodnotenia kvality IPTV pomocou neurónovej siete

Číslo projektu: 3/KKMHI/2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaroslav Frnda, Ph.D.
Pracovisko: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Základný výskum aerodynamických javov v technickej praxi

Číslo projektu: 1/KLD/2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Pecho, PhD.
Pracovisko: Katedra leteckej dopravy

Koronakríza a realizovateľnosť vízie leteckej dopravy v Európe FLIGHTPATH 2050

Číslo projektu: 2/KLD/2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matúš Materna, PhD.
Pracovisko: Katedra leteckej dopravy

Zatvoriť