Vyhlásenie Grantovej súťaže dekana FPEDAS – výzva č. 1/2023

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje Grantovú súťaž inštitucionálneho výskumu FPEDAS – výzva č. 1/2023 na podávanie návrhov projektov vedeckými a pedagogickými zamestnancami FPEDAS. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 6/2019 pre posudzovanie priorít grantov inštitucionálneho výskumu na FPEDAS zo dňa 29. mája 2019. Cieľom grantovej súťaže inštitucionálneho výskumu FPEDAS je podpora vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FPEDAS. Podrobnosti sú uvedené vo výzve v priloženom súbore. Potrebné formuláre a Smernica č. 6/2019 sú uvedené v spodnej časti tejto stránky v sekcii Dokumenty.

Vyhlásenie grantovej súťaže FPEDAS 1/2023

Vyhlásenie Grantovej súťaže dekana FPEDAS – výzva č. 1/2022

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje Grantovú súťaž inštitucionálneho výskumu FPEDAS – výzva č. 1/2022 na podávanie návrhov projektov vedeckými a pedagogickými zamestnancami FPEDAS. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 6/2019 pre posudzovanie priorít grantov inštitucionálneho výskumu na FPEDAS zo dňa 29. mája 2019. Cieľom grantovej súťaže inštitucionálneho výskumu FPEDAS je podpora vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FPEDAS. Podrobnosti sú uvedené vo výzve v priloženom súbore. Potrebné formuláre a Smernica č. 6/2019 sú uvedené v spodnej časti tejto stránky v sekcii Dokumenty.

Vyhlásenie grantovej súťaže FPEDAS 1/2022

Inštitucionálny výskum fakulty v roku 2023

Pasportizace dopravního značení prostřednictvím RFID technologie

Číslo projektu: 1/KS/2022
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jiří Tengler, PhD.
Pracovisko: Katedra spojov

Hodnotenie efektívnosti vybraných organizácií v kultúrnom a kreatívnom priemysle v rámci Žilinského samosprávneho kraja

Číslo projektu: 2/KS/2022
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miriam Garbárová, PhD.
Pracovisko: Katedra spojov

Analýza determinantov zadlženosti a ziskovosti podnikateľských subjektov v európskom priestore

Číslo projektu: 1/KE/2022
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína Valášková, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky

Aplikácia metód umelej inteligencie pri odhadoch propensity score v kontrafaktuálnych hodnoteniach dopadov

Číslo projektu: 2/KE/2022
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lucia Švábová, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky

Trvalo udržateľná letecká doprava v post krízovom období

Číslo projektu: 1/KLD/2022
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Pracovisko: Katedra leteckej dopravy

Výskum vplyvu organizácie práce v cestnej nákladnej doprave na únavu vodiča

Číslo projektu: 1/KCMD/2022
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Výskum vplyvu verejnej hromadnej dopravy a mestskej logistiky na produkciu emisií výfukových plynov, nepriamych emisií a hluku

Číslo projektu: 2/KCMD/2022
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Efektívne zabezpečenie mobility obyvateľstva a prepravy tovaru z energetického a emisného hľadiska

Číslo projektu: 1/KŽD/2022
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
Pracovisko: Katedra železničnej dopravy

Implementácia uhlíkovej neutrality v železničnej a vodnej doprave

Číslo projektu: 2/KŽD/2022
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Pracovisko: Katedra železničnej dopravy

Využitie matematických modelov v dopravnej a ekonomickej oblasti

Číslo projektu: 1/KKMHI/2022
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oľga Blažeková, PhD.
Pracovisko: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Optimalizácia získavania znalostí z transakčných databáz využitím sekvenčných algoritmov pre predikciu nákupného správania zákazníkov

Číslo projektu: 2/KKMHI/2022
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaroslav Frnda, PhD.
Pracovisko: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Dokumenty

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť