Katedry

Katedra zabezpečuje najmä výučbu predmetov profilujúcich disciplín, a to technológie cestnej a mestskej dopravy, dopravného inžinierstva, cestných komunikácií, dynamiky cestných vozidiel, technologických prostriedkov manipulácie s materiálom, cestných vozidiel, podnikania v cestnej doprave, zasielateľstva, logistiky, hromadnej osobnej dopravy, diagnostiky, dopravného plánovania, údržba a opravy cestných vozidiel a iné.

Katedra ekonomiky zabezpečuje aj základné a špecializované ekonomické, právne a sociálne predmety na všetkých študijných odboroch FPEDAS a na vybraných študijných odboroch ostatných fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline.

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky zabezpečuje výučbu matematických a informatických predmetov v rámci všetkých študijných programov FPEDAS a v rámci vybraných študijných programoch ostatných fakúlt a ústavov Žilinskej univerzity v Žiline.

Katedra leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline je centrom vzdelávania, výskumu a výcviku v civilnom letectve.

Katedra spojov je profilovou katedrou pre vzdelávanie vysokoškolských odborníkov v oblasti informačno-komunikačných technológií, poštových, logistických a zasielateľských službách, v telekomunikačných a sieťových podnikoch.

Katedra vodnej dopravy je centrom vzdelávania a výskumu v oblasti vnútrozemskej riečnej a námornej plavby.

Katedra zabezpečuje najmä výučbu profilujúcich disciplín, a to železničných dopravných a prepravných procesov, (vrátane ich modelovania), ekonomiky a manažmentu železničnej dopravy. Okrem toho zabezpečuje aj výučbu predmetov intermodálna preprava, logistika, manipulácia s materiálom v doprave, tovaroznalectvo – ložná a obalová technika, zasielateľstvo, ekologické aspekty dopravy a iné.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť