Čo znamená študovať v zahraničí

Študenti Žilinskej univerzity počas svojho štúdia na UNIZA majú veľa možností absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň získať finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených so štúdiom v zahraničí. V súčasnosti si môžu vyberať z ponúk mnohých štipendijných programov.

Pravidlá upravujúce štúdium v zahraničí sú uvedené v Študijnom poriadku FPEDAS. V prípade záujmu o absolvovanie časti štúdia v zahraničí v rámci štipendijných programov a grantových schém je potrebné kontaktovať prodekana alebo referenta pre rozvoj a zahraničné vzťahy.

Štipendijné programy je možné rozdeliť na programy Európskej únie (Program Erasmus+ , zoznam Erasmus+ štipendií) a ostatné štipendijné programy, fondy a nadácie (Národný štipendijný program, Ceepus, Akcia Rakúsko-Slovensko, vládne štipendiá na základe medzivládnych dohôd, Fulbrightova nadácia...)

Pre koho je štúdium určené

Študentom UNIZA, ktorí ešte nemajú skúsenosti s pobytom v zahraničí odporúčame vycestovať na študijný pobyt alebo stáž cez program Erasmus+. Výmenu študentov koordinujú a finančné prostriedky určené na mobility študentov spravujú pracovníci UNIZA . Domáca univerzita stanovuje podmienky účasti na mobilitách v rámci Stratégie výberu študentov UNIZA na Erasmus+ mobility. Študent môže vycestovať na študijný pobyt alebo stáž aj viackrát v rámci každého stupňa štúdia - Bc., Ing., PhD.

Študenti, ktorí už absolvovali zahraničné pobyty a môžu sa prezentovať výsledkami v oblasti svojho štúdia, sa môžu prihlásiť na prestížne štipendijné pobyty v rámci programov spravovaných SAIA dostupných prostredníctvom vyhľadávania alebo zoznamu, vládnymi štipendiami, Erasmus Mundus master programov, programu Vulcanus in Japan... Tieto štipendiá sú koordinované inštitúciami, ktoré aj spravujú finančné prostriedky určené na mobility študentov. Sú zodpovedné za stanovenie podmienok pridelenia grantov a výberový proces na mobility.

Doktorandov, ktorí môžu študovať v zahraničí aj v rámci programu Erasmus+, zoznam Erasmus+ štipendií, alebo vybrať si niektorú z ponúk štipendií a grantov SAIA dostupných prostredníctvom vyhľadávania alebo zoznamu. Doktorandi sa môžu zúčastniť aj výskumu v zahraničí (EURAXESS, CORDIS a pod.).

Na koho sa obrátiť

Fakultný Erasmus+ koordinátor

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421/41/513 34 56
e-mail: martin.bugaj@uniza.sk

Koordinátor Erasmus+ mobilít FPEDAS

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
Referent pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421/41/513 30 62
e-mail: vladimir.salaga@uniza.sk

Štipendijné programy SAIA

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť