Toogler

Prijímacie konania

Informačný systém

Žilinská univerzita v Žiline pripravila pre uchádzačov o štúdium informačný systém Prijímacie konanie. V tomto prostredí sú dostupné všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu na UNIZA.

Informačný systém Prijímacie konanie

Evidencia prihlášok

Informačný systém Prijímacie konanie eviduje prihlášky uchádzačov o vysokoškolské štúdium na všetky fakulty a ústavy UNIZA.

Informačný systém Prijímacie konanie

Stav prihlášky

„Elektronická prihláška“ umožní uchádzačom pohodlne a rýchlo vyplniť len tie údaje, ktoré fakulty požadujú a umožní zobraziť hodnotenie a výsledky prijímacieho konania, ak ich jednotlivé fakulty sprístupnia.

Informačný systém Prijímacie konanie

Termíny odoslania prihlášok na FPEDAS - 1. kolo

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

do 31. 05. 2020

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing.)

do 31. 05. 2020

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

do 31. 05. 2020

Termíny odoslania prihlášok na FPEDAS - 2. kolo

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

do 15. 07. 2020

Pre študijné programy

 • v dennej forme:
  • železničná doprava
  • vodná doprava
  • dopravné služby v osobnej doprave
  • distribučné technológie a služby
  • cestná doprava
  • zasielateľstvo a logistika
  • expertízna činnosť v cestnej doprave
  • elektronický obchod a manažment
  • finančný manažment
 • v externej forme:
  • železničná doprava

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing.)

do 15. 07. 2020

Pre študijné programy

 • v dennej forme:
  • železničná doprava
  • cestná doprava
  • letecká doprava
  • vodná doprava
  • poštové inžinierstvo
  • zasielateľstvo a logistika
  • technológia údržby lietadiel
  • ekonomika a manažment podniku
  • elektronický obchod a manažment
  • finančný manažment
 • v externej forme:
  • železničná doprava
Zatvoriť