Toogler

Prijímacie konania

Informačný systém

Žilinská univerzita v Žiline pripravila pre uchádzačov o štúdium informačný systém Prijímacie konanie. V tomto prostredí sú dostupné všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu na UNIZA.

Informačný systém Prijímacie konanie

Evidencia prihlášok

Informačný systém Prijímacie konanie eviduje prihlášky uchádzačov o vysokoškolské štúdium na všetky fakulty a ústavy UNIZA.

Informačný systém Prijímacie konanie

Stav prihlášky

„Elektronická prihláška“ umožní uchádzačom pohodlne a rýchlo vyplniť len tie údaje, ktoré fakulty požadujú a umožní zobraziť hodnotenie a výsledky prijímacieho konania, ak ich jednotlivé fakulty sprístupnia.

Informačný systém Prijímacie konanie

Termíny podávania prihlášok pre akademický rok 2021/2022 na FPEDAS - 2. kolo

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

do 13. 08. 2021

pre študijné programy:

 • Železničná doprava (denné a externé)
 • Dopravné služby v osobnej doprave
 • Cestná doprava
 • Zasielateľstvo a logistika
 • Letecká doprava
 • Expertízna činnosť v cestnej doprave
 • Vodná doprava
 • Distribučné technológie a služby
 • Elektronický obchod a manažment
 • Finančný manažment

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing.)

do 13. 08. 2021

pre študijné programy:

 • Železničná doprava (denné a externé)
 • Cestná doprava
 • Zasielateľstvo a logistika
 • Letecká doprava
 • Technológia údržby lietadiel
 • Vodná doprava
 • Poštové inžinierstvo
 • Elektronický obchod a manažment
 • Finančný manažment

Termíny podávania prihlášok pre akademický rok 2021/2022 na FPEDAS - 1. kolo

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

do 30. 04. 2021

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing.)

do 30. 04. 2021

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

do 31. 05. 2021

Postup vyplnenia elektronickej prihlášky

Zatvoriť