Toogler

Prijímacie konania

Informačný systém

Žilinská univerzita v Žiline pripravila pre uchádzačov o štúdium informačný systém Prijímacie konanie. V tomto prostredí sú dostupné všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu na UNIZA.

Informačný systém Prijímacie konanie

Evidencia prihlášok

Informačný systém Prijímacie konanie eviduje prihlášky uchádzačov o vysokoškolské štúdium na všetky fakulty a ústavy UNIZA.

Informačný systém Prijímacie konanie

Stav prihlášky

„Elektronická prihláška“ umožní uchádzačom pohodlne a rýchlo vyplniť len tie údaje, ktoré fakulty požadujú a umožní zobraziť hodnotenie a výsledky prijímacieho konania, ak ich jednotlivé fakulty sprístupnia.

Informačný systém Prijímacie konanie

Termíny odoslania prihlášok na FPEDAS - 1. kolo

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

30. 04. 2019

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing.)

31. 03. 2019

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

31. 05. 2019

Termíny odoslania prihlášok na FPEDAS - 2. kolo

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

06. 08. 2019

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing.)

06. 08. 2019

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

Zatvoriť