Informačný systém vedy a výskumu

Informačný systém pre vedu a výskum (ISVV) Žilinskej univerzity je základným podporným nástrojom pre sledovanie vedecko-výskumných aktivít pracovníkov ŽU. V súčasnej úrovni spracovania ponúka centralizovanú registráciu dát o projektových aktivitách všetkých domácich a zahraničných grantových i mimograntových schém. Podporuje riadenie vedy a výskumu na ŽU, zjednodušuje administratívne procesy, uľahčuje a zefektívňuje činnosti pracovníkov ŽU a umožňuje spracovanie výstupov pre riadiace zložky a osobné aktivity pracovníkov. Na užívateľskej úrovni slúži na zlepšenie informovanosti vo vnútri univerzity a tiež vo vzťahu k verejnosti.

Informačný systém ponúka okrem základnej evidencie projektov na všetkých úrovniach riešenia – od projektového zámeru až po ukončenie riešenia – sledovanie riešiteľského kolektívu a jeho kapacity, vrátane spolupracujúcich organizácií, harmonogram riešenia, finančné riadenie, informácie o riešení a prezentované správy. Pri zaevidovaní publikačnej činnosti a patentových aktivít systém umožňuje priradenie aktivity k autorovi a tiež k materskému výskumnému projektu. Systém ponúka užívateľovi výstupy na základe vlastnej definície.

Informačný systém pre podporu riadenia vedy a výskumu na ŽU bol vytvorený ako jeden z výsledných produktov riešenia projektu Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť