Čo je to Študentská rada vysokých škôl

Je to najvyšší zastupiteľský orgán študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku.

Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.

Združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných. Je zriadená zákonom o vysokých školách. Zastupuje záujmy študentov navonok.

Na koho sa obrátiť

Študentská rada vysokých škôl

Centrum vedecko-technických informácií SR
P.O.BOX 458
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4

tel.: +421/949 855 958, +412/948 504 526
e-mail: srvs@srvs.sk

Bc. Adam Bodiš
Funkcia: Delegát
Funkčné obdobie: 2019-2021

Ing. Filip Lenko
Funkcia: Delegát
Funkčné obdobie: 2018-2021

Bc. Hana Lešťanová
Funkcia: Delegát
Funkčné obdobie: 2019-2021

Daniel Ďugel
Funkcia: Delegát
Funkčné obdobie: 2019-2021

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies