Zoznam časopisov FPEDAS v tlačenej verzii

Transport and Communications

ISSN 1339-5130, periodicita 2x ročne, vydáva FPEDAS UNIZA
stránka časopisu Transport and Communications

Promet - Traffic & Transportation

ISSN 0353-5320, periodicita 6x ročne, spoluvydávateľ FPEDAS UNIZA
stránka časopisu Promet - Traffic & Transportation

PHD PROGRESS

ISSN 1339-1712, periodicita 2x ročne, vydáva FPEDAS UNIZA

Ekonomicko-manažérske spektrum

ISSN 1337-0839, periodicita 2x ročne, vydáva FPEDAS UNIZA
stránka časopisu Ekonomicko-manažérske spektrum

STUDIES, mathematical series

ISSN 1336-149X, periodicita 1x ročne, vydáva KKMAHI, FPEDAS UNIZA

AERO-Journal

ISSN 1338-8215, periodicita 2x ročne, vydáva KLD, FPEDAS UNIZA
stránka časopisu AERO-Journal

Zoznam časopisov FPEDAS vydávaných elektronicky

Transport technic and technology

ISSN: 2585-8084, periodicita 2x ročne, vydáva De Gruyter, Poľsko
stránka časopisu Transport technic and technology

Horizons of Railway Transport

ISSN 1338-287X, periodicita 1x ročne, vydáva KŽD, FPEDAS UNIZA
stránka časopisu Horizons of Railway Transport

Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod

ISSN 1336-8281, periodicita 2x ročne, vydáva KS, FPEDAS UNIZA
stránka časopisu Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod

Podniková ekonomika a manažment

ISSN 1336-5878, periodicita 2x ročne, vydáva KE, FPEDAS UNIZA
stránka časopisu Podniková ekonomika a manažment

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies