Doktorandské štúdium

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2024/2025

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské študijné programy pre akademický rok 2024/2025:

  • dopravné služby a logistika,

  • doprava,

  • ekonomika a manažment podniku,

  • ekonomika dopravy, spojov a služieb.

Uzávierka prijímania prihlášok je 31. mája 2024.

Dokumenty

Profily a uplatnenie absolventov v akreditovaných študijných programoch

Uplatnenie absolventov sa predpokladá vo výskumných a vývojových organizáciách s dopravným a ekonomickým zameraním, v orgánoch štátnej správy, prípadne na vysokých školách. Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce, väzby veda – výskum – vývoj – použitie, vrátane spätných väzieb napríklad dopadov jednotlivých druhov dopravy na životné prostredie, formulovanie vedeckých problémov, vedeckých a praktických cieľov riešení, hypotéz a overovať ich platnosť modelovaním, experimentovaním a v praxi, právne a ekonomické aspekty nových dopravných služieb, schopnosť prezentovať dosiahnuté výsledky doma i v zahraničí prostredníctvom vedeckých konferencií, vedeckých a odborných časopisov s cieľom prispieť k rozvoju študijného odboru, ako aj schopnosť riešenia praktických úloh pre prax. Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy požiadaviek na dopravu a návrhu systému efektívnych služieb pre obsluhu týchto požiadaviek. Má potrebné znalosti z oblasti riadenia a telematiky, integrovaných a multimodálnych dopravných systémov a pod.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť