Rada základných organizácií odborového združenia pracovníkov školstva a vedy pri Žilinskej univerzite

Predsedkyňa Rady UOO OZ PŠaV pri ŽUŽ

Mgr. Eva Špániková
tel.: +421/41/513 55 65
e-mail: eva.spanikova@fstav.uniza.sk

Predseda ZO UOO PŠaV pri FPEDAS

Ing. Iveta Rovňaníková
tel.: +421/41/513 32 51
e-mail: iveta.rovnanikova@fpedas.uniza.sk

Zástupcovia zamestnancov FPEDAS

prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
tel.: +421/41/513 34 00
e-mail: jozef.majercak@fpedas.uniza.sk

Ing. Iveta Rovňaníková
tel.: +421/41/513 32 51
e-mail: iveta.rovnanikova@fpedas.uniza.sk

prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
tel.: +421/41/513 31 10
e-mail: jana.stofkova@fpedas.uniza.sk

Zamestnanci môžu posielať námety na iveta.rovnanikova@fpedas.uniza.sk.

Odbory UNIZA

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies