Toogler

Rada základných organizácií odborového združenia pracovníkov školstva a vedy pri Žilinskej univerzite

Predseda Rady UOO OZ PŠaV pri ŽUŽ

RNDr. Peter Varša, PhD.
tel.: +421 41 513 41 84
e-mail: peter.varsa@fri.uniza.sk

Predseda ZO UOO PŠaV pri FPEDAS

Ing. Iveta Rovňaníková
tel.: +421 41 513 32 51
e-mail: iveta.rovnanikova@fpedas.uniza.sk

Zástupcovia zamestnancov FPEDAS

prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
tel.: +421 41 513 34 00
e-mail: jozef.majercak@fpedas.uniza.sk

Ing. Iveta Rovňaníková
tel.: +421 41 513 32 51
e-mail: iveta.rovnanikova@fpedas.uniza.sk

prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
tel.: +421 41 513 31 10
e-mail: jana.stofkova@fpedas.uniza.sk

Zamestnanci môžu posielať námety na iveta.rovnanikova@fpedas.uniza.sk.

Zatvoriť