Toogler

Výskumné a školiace pracoviská

Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom letectve

prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
tel.: +421 41 513 34 63
e-mail: antonin.kazda@fpedas.uniza.sk

Centrum excelentnosti pre leteckú dopravu

Brokerské centrum leteckej dopravy

Zatvoriť