Toogler

Poradíme Vám

Referát pre vzdelávanie

Ing. Dagmara Brosová
tel.: +421 41 513 30 56
e-mail: dagmara.brosova@fpedas.uniza.sk

Bc. Mária Ďurišová
tel.: +421 41 513 30 53
e-mail: maria.durisova@fpedas.uniza.sk

Bc. Mária Mácová
tel.: +421 41 513 30 55
e-mail: maria.macova@fpedas.uniza.sk

Bc. Katarína Srogoňová
tel.: +421 41 513 30 54
e-mail: katarina.srogonova@fpedas.uniza.sk

Referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
tel.: +421 41 513 30 62
e-mail: vladimir.salaga@fpedas.uniza.sk

Zatvoriť