International Academy for Quality

Manifest kvality 21. storočia

Kvalita definuje podstatu dobra pre ľudstvo

My, svetová špička, sa spájame, aby sme oživili kvalitu a vplyvom našej práce zvýšili jej uplatnenie vo svete. Pevne veríme, že princípy a postupy, ktoré predstavujú jadro v rámci disciplíny kvality, umožnia organizáciám zmeniť natrvalo spôsob ich práce a spravovať ich záležitosti v prospech ľudstva. Túto moc možno implementovať do všetkých typov organizácií - podnikov, zdravotníctva, školstva, neziskových, sociálnych a humanitárnych organizácií a vlád – ako aj do sŕdc a myslí ľudí. Uvedomujeme si, že kvalita vychádza z dvoch kritických základov, a to vedeckej disciplíny prepojenej so vzájomným rešpektom pre všetky ľudské bytosti.

Rozhodli sme sa v tomto duchu disciplinovane rozvíjať našu odbornosť a zlepšovať kvalitu našich znalostí pre dosiahnutie väčšieho dobra našej globálnej spoločnosti. Prostredníctvom oddaného aplikovania princípov kvality preto umožňujeme ľudstvu prosperovať na zdravej planéte, a tým zvyšujeme kvalitu života pre všetkých. Dosahovanie kvality pre nás znamená, že organizácie spĺňajú a implementujú skryté požiadavky všetkých svojich zainteresovaných strán, pričom nedochádza k narušeniu a poškodzovaniu spoločnosti ani životnému prostrediu. Preto veríme, že kvalita musí byť aplikovaná v záujme zlepšenia ľudstva.

Naše odhodlanie globálne oživiť tento prístup v rámci „Vedenia prostredníctvom kvality“ je popísané v nasledujúcom texte v 10-tich bodov:

  • Prehĺbenie nášho umenia a vedy: prehĺbenie hlbokého poznania v oblasti kvality a rozšírenie umenia a ich následné aplikovanie do všetkých sfér v prospech ľudstva.
  • Nepoškodzovanie: ukotvenie myšlienky nespôsobovať škodu, ale naopak, umocniť dobro v prospech spoločnosti a ekológie planéty a ich následné aplikovanie predstavuje neoddeliteľnú súčasť rámca cieľov na najvyšších úrovniach.
  • Rozšírenie nášho rozsahu: rozšírenie uplatňovania kvality do všetkých geografických oblastí, sektorov, funkčných domén, ako aj podpora menších podnikov.
  • Prekročme za hranice podnikania: podporme vývoj svojich podnikových aplikácií za hranice veľkých podnikových aplikácií, ktoré spôsobujú intenzívne zmeny v riadení vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, životného prostredia a vlády.
  • Venujme pozornosť svojim zákazníkom: povzbuďme všetkých vedúcich daných organizácií k hlavnému cieľu, a to neustálemu uspokojovaniu potrieb svojich zákazníkov, študentov, občanov.
  • Budujme stratégiu kvalitným spôsobom: povzbuďme manažérov k vnímavému prístupu pri stanovení správnej vízie a cieľu, čím by sa zabezpečil súlad so silnými stránkami a príležitosťami v prospech všetkých zainteresovaným strán, a tým predišlo slabým a zraniteľným miestam vo vnútri organizácie.
  • Zapojme každého: stimulujme univerzálnym spôsobom všetkých jednotlivcov v organizácii pri vytváraní vlastníctva zabezpečovaním kvalitnej práce pri neustálom zlepšovaní ako nikdy nekončiaceho procesu.
  • Vytvárajme dôveru a pocit šťastia: povzbuďme organizácie k vytváraniu adekvátneho prostredia, v ktorom všetci zamestnanci získajú pocit istoty prostredníctvom ich skúseností, rastúcich schopností a sebaúcty pri nadobudnutí prosperity, pocitu šťastia, dôvery a vnútornej istoty.
  • Vnesme údaje do každodennej konverzácie: v dnešnej dobe zameranej na množstvo dát, generovať, poskytnúť a interpretovať každému zamestnancovi od členov predstavenstva až po zamestnancov prvej línie, relevantné údaje pri každodennej konverzácii určené k neustálej kontrole a zlepšovaniu.
  • Prijmime nové technológie: plynulé začlenenie kvality do novovznikajúcich digitálnych a biologických sfér, ako aj iných pokročilých technológií.

Autori: N. (Ram) Ramanathan; Dr. Gregory H. Watson

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť