Imatrikulácie FPEDAS 2021

V dňoch od 25. – 27. 10. 2021 sa na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov konali Imatrikulácie študentov 1. ročníka Fakulty PEDAS.

Imatrikulácie na vysokej škole sú slávnostným aktom uvedenia prvákov na akademickú pôdu.

Keďže aj tento rok pandémicka situácia prekazila všetky kultúrne a spoločenské akcie, rozhodli sme sa túto slávnostnú udalosť zorganizovať troška iným spôsobom a to tým, že vedenie Fakulty – pán dekan a prodekani spolu so študentkou časťou akademického senátu Fakulty PEDAS navštívili študentov 1. ročníka osobne – počas ich výučby v učebniach. Počas návštevy sme privítali študentov u nás na Fakulte, prebehla krátka diskusia a následne sme študentom odovzdali imatrikulačné dekréty.

Tento akademický rok 2021/2022 našu Fakultu navštevuje spolu 473 študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia v študijných programoch: cestná doprava, zasielateľstvo a logistika, expertízna činnosť v cestnej doprave, železničná doprava, dopravné služby v osobnej doprave, vodná doprava, letecká doprava, profesionálny pilot, ekonomika a manažment podniku, finančný manažment, elektronický obchod a manažment, distribučné technológie a služby.

Týmto prajeme študentom 1. ročníka veľa síl a úspechov v štúdiu na našej Fakulte a pevne veríme, že keď dokončia štúdium u nás si povedia, že Fakulta PEDAS – je fakultou, ktorá spája.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies