Oznámenie o zasadnutí Akademického senátu FPEDAS

Oznámenie o zasadnutí Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční na základe žiadosti Rady vysokých škôl dňa 26.10.2020 o 9.00 hod. on-line formou prostredníctvom MS Teams. Predmetom rokovania bude zaujatie Stanoviska AS FPEDAS k dokumentu publikovanému Ministerstvom financií SR Moderné a úspešné Slovensko.

Odkaz na publikovaný dokument

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
Predsedníčka AS FPEDAS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1649e93a276d4c47bb32434141c0d265%40thread.tacv2/1603353854930?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22ca295085-51e2-4612-ba21-6781c5ea5f40%22%7d

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť