Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce Ing. Tomáša Krulického, MBA

Dňa 17. decembra 2021 o 10.30 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Tomáša Krulického, MBA na tému „Využití shlukových analýz pro hodnocení budoucího vývoje podniku“. Obhajoba sa uskutoční online prostredníctvom alikácie MS Teams. Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

Odkaz na obhajobu

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies