Pozvánka na rokovanie akademického senátu FPEDAS

Dňa 13.06.2024 o 09:30 sa bude konať rokovanie AS FPEDAS v súlade s článkom 7 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS v kombinovanej forme, v zasadačke fakulty - BF009 a online cez MS teams, ktorého predmet rokovania je nasledovný:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Výročná správa o činnosti AS FPEDAS za rok 2023
3. Výročná správa o činnosti FPEDAS 2023
4. Výročná správa o hospodárení FPEDAS za rok 2023
5. Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2024
6. Návrh zmeny Organizačného poriadku FPEDAS
7. Návrh podmienok na prijatie pre 1. stupeň bakalárskeho štúdia na FPEDAS
8. Návrh podmienok na prijatie pre 2. stupeň inžinierskeho štúdia na FPEDAS
9. Návrh podmienok na prijatie pre 3. stupeň doktorandského štúdia na FPEDAS
10. Rôzne

Pozvánka

Dokumenty sú zverejnené na intranete Žilinskej univerzity v Žiline: https://shportal1.uniza.sk/unizadocs/fpdasenat/

V súlade so zápisom z rokovania AS FPEDAS, pred schvaľovaním rozpočtu FPEDAS, je stretnutie k návrhu rozpočtu, ktoré sa uskutoční dňa 11.06.2024 o 9.00 hod. (v zasadačke KLD, BF 249).

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť