Zasadnutie Akademického senátu FPEDAS

S ohľadom na súčasnú situáciu a stav, ktorý nastal a následne prijímané opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu korona vírusu a choroby COVID 19 v podmienkach FPEDAS UNIZA ako aj na území SR a v súlade s § 108 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že dňa 25.5.2020 o 9.00 h sa bude konať zasadnutie AS FPEDAS formou MS Teams.

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2019
  3. Návrh na schválenie Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za rok 2019
  4. Návrh schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FPEDAS
  5. Rôzne

V prípade záujmu sa zúčastniť tohto verejného rokovania je možné tak urobiť kliknutím na odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaa9f96b02a6344998c75ea1066bf56bb%40thread.tacv2/1590009939889?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22ca295085-51e2-4612-ba21-6781c5ea5f40%22%7d

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť