Zasadnutie Akademického senátu FPEDAS

Oznámenie o verejnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2021 o 08.30 hod. on-line formou prostredníctvom MS Teams. Program rokovania:

  1. Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2020 podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
  2. Návrh na schválenie Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za rok 2020 podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
  3. Dlhodobý zámer FPEDAS na roky 2021-2027 podľa § 27 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
  4. Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2021 podľa § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
  5. Návrh na vymenovanie prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy doc. Ing. Martina Bugaja, PhD. podľa § 27 ods.(1) písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  6. Návrh zmeny organizačnej štruktúry FPEDAS, návrh Dodatku č. 7 k Smernici č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS podľa § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
  7. Návrh Správy o činnosti AS FPEDAS za rok 2020.

odkaz na rokovanie

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť