Zasadnutie Akademického senátu FPEDAS

Oznámenie o verejnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 25.08.2021 o 08.30 hod. on-line formou prostredníctvom MS Teams. Program rokovania:

  1. Schválenie podmienok prijímania uchádzačov o štúdium na Bc., Ing. a PhD. štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2022/2023.
  2. Návrh na schválenie návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady FPEDAS.
  3. Návrh zmeny Smernice č. 5- Organizačný poriadok FPEDAS -zmeny v organizačnej štruktúre FPEDAS –KCMD, KLD, KE, KKMaHI.
  4. Návrh na zrušenia Študijného poriadku FPEDAS k 1.9.2021 s ohľadom na fakt, že bol dňa 28.6.2021 prijatý AS UNIZA celouniverzitný Študijný poriadok- Smernica č. 209 -Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline, ktorý plne reflektuje požiadavky FPEDAS a všetky súčasti povinné zosúladiť svoje Študijné poriadky.
  5. Rôzne.

odkaz na rokovanie

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť