Vyhlásenie výsledkov volieb do ŠK AS za Katedru ekonomiky

V zmysle článku 2 Zásad volieb AS UNIZA volebná komisia pre voľby do ŠK AS FPEDAS vyhlasuje výsledok volieb za Katedru ekonomiky nasledovne:

Miriam Birtusová, počet získaných platných hlasov: 308, z toho:

  • odbor 3.3.13 Finančný manažment - počet získaných platných hlasov 42 (40,78 %),
  • odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku - počet získaných platných hlasov 266 (49,35 %).

Deň otvorených dverí - 16. 02. 2018

Prezentácia

ERASMUS+ mobilita v JAR

V dňoch 29. 01. - 02. 02. 2018 sa zúčastnili zamestnanci Katedry železničnej dopravy v rámci programu Erasmus+ mobility na Stellenbosch University v Juhoafrickej republike. Počas mobility absolvovali viacero stretnutí so zástupcami univerzity, navštívili laboratória, centrum riadenia železničnej dopravy v Kapskom Meste a ďalšie odborné pracoviská.

Zároveň predstavili model vzdelávania v oblasti prevádzky a ekonomiky dopravy na Žilinskej univerzite, o ktorý bol na Stellenbosch University veľký záujem.

Spolupráca s medzinárodnou organizáciou OSŽD

Vo februári 2017 sa uskutočnil High-level seminár „Challenges and opportunities for vocational training in the field of international railway traffic in the 21th century“, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 70 zástupcov z 15 krajín, univerzít, vysokých škôl a medzinárodných železničných organizácií. OSŽD so sídlom vo Varšave, združuje železničné spoločnosti Východnej Európy a Ázie. Jej hlavným poslaním je unifikácia predpisov a ustanovení upravujúcich železničnú prevádzku a riešenie otázok dopravnej politiky. Rozvoj vzťahov v železničnej doprave medzi Európou a Áziou chce organizácia výrazne prehĺbiť aj v spolupráci so Žilinskou univerzitou v oblasti vzdelávania, úpravy študijných programov zameraných na železničnú dopravu, zlepšením kvalifikácie absolventov relevantných odborov a školeniami zamestnancov železničných podnikov. Výsledkom bude okrem iného vytvorenie systému medzinárodnej akreditácie vzdelávacích inštitúcií a certifikácie študijných programov zameraných na oblasť železničnej dopravy.

Deň otvorených dverí - 17. 02. 2017

Prezentácia

Imatrikulácia 546 študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies