Toogler

Čo je to e-vzdelávanie

Portál pre pedagógov a študentov UNIZA, ktorý slúži ako podpora výučby a správa procesu vzdelávania.

Obsahuje moduly ako napr. informačné listy predmetov, študijné programy, ...

Umožňuje zapisovať známky, vytvárať podklady pre výučbu, vypisovať termíny na skúšku, ...

Ponúka rôzne štatistiky, umožňuje hodnotenie výučby študentami a spätnú väzbu pre pedagógov, ...

Základné informácie

Študijné programy

Kompletný zoznam študijných programov podľa fakúlt, formy štúdia, zamerania, ... sú dostupné v študijných plánoch na konkrétny akademický rok.

Pomoc

Pomoc na portáli je viazaná na prihlásenie a ponúka informácie podľa dostupnosti.

Prístup na Wi-Fi sieť UNIZA

V prostredí UNIZA sú dostupné siete s SSID: uniza-wifi - nezabezpečená sieť umožňujúca voľný prístup na www stránky UNIZA, pre úplný prístup je nutné sa prihlásiť a eduroam - zabezpečená sieť, pre prístup je potrebná autorizácia v tvare osobne_cislo@uniza.sk.

LMS Moodle

LMS Moodle je

Nadstavba pre e-vzdelavánie, ktorá slúži v procese výučby (zoznam študijných materiálov, zadania, testy, ...).

Používateľský manuál

Dokumentácia pre Moodle sa nachádza na stránkach Moodle Docs

FAQ/Často kladené otázky

Ako sa prihlásiť do LMS Moodle? Priame prihlásenie je zakázané; najprv sa prihláste na e-vzdelávanie a po kliknutí na predmet (zabezpečovaný alebo zapísaný) sa dostanete do Moodle.

Ako postupovať pri záverečných prácach

1. Štúdium nižšie uvedených dokumentov

Na koho sa obrátiť

Ing. Peter Fraňo
tel.: +421 41 513 18 44
e-mail: peter.frano@uniza.sk

Ing. Peter Malacký
tel.: +421 41 513 18 57
e-mail: peter.malacky@uniza.sk

Zatvoriť