Dekanské voľno

Z dôvodu slávnostnej imatrikulácie sa udeľuje študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline dňa 9. októbra 2018 v čase od 11.00 h. dekanské voľno.

Pohybové aktivity pre študentov

Od 1. októbra v Žiline otvárame nové tanečné a pohybové kurzy

Tešiť sa môžete na Spoločenské tance, Ľudovky, Swing a Tango Argentino.

Príďte sa s nami rozhýbať po škole, alebo práci. Kurzy sú určené pre študentov, ale aj širokú verejnosť! Registrácia a viac informácií nájdete na našej stránke.

Dotazníkový prieskum - TO DÁ ROZUM

Účelom prieskumu je získať čo najpresnejšie informácie o súčasnej situácii priamo v školách a vďaka tomu identifikovať najvypuklejšie problémy slovenského školstva. Na základe výsledkov výskumu sa sformulujú návrhy na zlepšenie vzdelávacieho systému, ktoré budú poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj ďalším subjektom a odbornej verejnosti. Prieskum je anonymný, t.j. výsledky nebudú spracovávané za konkrétnych respondentov, ale jednotlivé dotazníky budú predmetom štatistického spracovania za všetkých študentov.

Dotazník pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa

Doktorandský dotazník

Študenti, ktorí dotazník vyplnia, sa môžu zapojiť aj do zlosovania o poukážky v hodnote 15 € na nákup tovaru v kníhkupectve Martinus.

Termín na vyplnenie oboch dotazníkov je do 10. 06. 2018

Dekanské voľno

Dekanka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom denného bakalárskeho a inžinierskeho vysokoškolského štúdia dňa 7. mája 2018 dekanské voľno.

Dekanské voľno

Dekanka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom vo všetkých stupňoch dennej formy vysokoškolského štúdia dňa 3. apríla 2018 dekanské voľno.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies