ŠTUDENTI, POZOR - DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!!!!

Akademický rok 2020/2021 začíname:

  • v dennej forme: 28. 9. 2020
  • v externej forme: 3. 9. 2020

Štipendijná prax v Schaeffler Kysuce

Bližšie informácie

Naštartuj svoju kariéru v Slovnafte!

Prihlás sa do absolventského programu GROWWW na https://slovnaft.sk/growww a pomôž nám formovať budúcnosť spoločnosti. Hľadáme čerstvých absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia, aj tých, ktorí školu ukončili v roku 2019. Neváhaj dlho – prihlasovanie beží do 17. júla!

Webinár pre doktorandov

AZU organizuje webinár pre doktorandov všetkých slovenských univerzít, ktorí si chcú zlepšiť zručnosti pri vyhľadávaní v bibliografických a citačných databázach Web of Science a Scopus a zároveň chcú zlepšiť svoje doterajšie vedomosti o všetkých dostupných citačných databázach (WoS, Scopus, Current Contents Connect...).

Chceš vedieť aký je rozdiel medzi impactovaným a indexovaným časopisom?
Čo je Hirschov index? Ako nájsť svoje citácie a publikácie? Ako nájsť vedecké indexované a impactované časopisy? Odpovede na tieto otázky a na mnohé iné dostaneš na webinári.

Udalosť na FB

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021

Upozorňujeme prihlásených uchádzačov o doktorandské štúdium, že prijímacie skúšky sa budú v zmysle upraveného akademického kalendára konať dňa 9. júla 2020 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Obsahom prijímacej skúšky je písomná skúška formou testu z jedného svetového jazyka a ústna skúška pred komisiou príslušného študijného odboru. Uchádzači budú pozvaní písomne, pričom dostanú podrobnejšie informácie.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies