AZU spúšťa sériu webinárov

Kompletný rozpis webinárov na prvé dva týždne nájdete na našej webovej stránke a zároveň na našej FB stránke:

https://azu.sk/azu-spusta-seriu-webinarov/
https://www.facebook.com/pg/aktivitazvysujeuspech/events/?ref=page_internal

Podujatia sú bezplatné a je potrebné sa na ne registrovať cez formulár na jednotlivých udalostiach. Prvý bol v utorok o 11.00.

Sú zamerané na zaujímavé oblasti štúdia, vedy, výskumu a podnikania.

Tlačová správa

Prijímanie budúcich študentov bez prijímacej skúšky

FPEDAS po prvýkrát počas svojej histórie, z dôvodu zamedzenia šíreniu ochorenia COVID-19, prijíma svojich budúcich študentov pre akademický rok 2020/2021 bez prijímacej skúšky:

bakalárske štúdium
inžinierske štúdium

Príkaz dekana č. 3/2020

Príkaz dekana k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2019/2020 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline.

Príkaz dekana č. 3/2020

Príkaz rektora č. 7/2020 - organizácia štúdia počas letného semestra 2019/2020

Rektor UNIZA dňa 24. 3. 2020 vydal príkaz, ktorý upravuje organizáciu štúdia na UNIZA počas letného semestra 2019/2020. Vykonávacie predpisy k tomuto príkazu v podmienkach FPEDAS budú vypracované v najbližších dňoch.

Príkaz rektora 7/2020

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania s výnimkou programu profesionálny pilot. Pre študijný program profesionálny pilot sa vyžaduje osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti I. triedy od Ústavu leteckej a preventívnej medicíny Košice alebo ÚLZ Praha alebo iného členského štátu EASA v zmysle požiadaviek PART – FCL 1. Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19 fakulta nevyžaduje od uchádzačov študijného programu profesionálny pilot predložiť osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti v termíne prijímacieho konania, ale prijatí študenti predložia toto osvedčenie do 30. 11. 2020.

Príkaz dekana č. 2/2020

Príkaz dekana č. 2/2020, ktorý doplňuje ustanovenia Príkazu rektora č. 6/2020 zo 16.3.2020.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies