Získanie ceny Jána Kuciaka za transparentnosť

Náš dlhoročný kolega a zároveň predseda Okresného súdu v Žiline JUDr. Jaroslav Macek získal cenu Jána Kuciaka za transparentnosť.

Cenu za transparentnosť, ktorú každoročne usporiadáva pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv Veľvyslanectvo USA, získal vďaka jeho „presadzovaniu transparentnosti pri obchodovaní so štátom a za pomoc verejnosti pri vynucovaní zodpovednosti predstaviteľov štátu“, uviedla americká veľvyslankyňa v SR Bridget Brink.

Jaroslav Macek je predsedom tzv. protischránkového súdu, ktorý je jediným svojho druhu na Slovensku a vďaka registru partnerov verejného sektora rieši odkrývanie skutočných majiteľov spoločností, ktoré obchodujú so štátom. Sudca Macek vďaka svojmu poctivému preverovaniu spoločností odkryl skutočnú vlastnícku štruktúru v niekoľkých, aj medializovaných prípadoch a viaceré spoločnosti s pochybným pozadím sa vďaka registru partnerov verejného sektora z neho aj sami vymazali.

Zo srdca gratulujeme!

Získanie ocenenia Vedec UNIZA do 35 rokov

Je nám cťou vám oznámiť, že naša kolegyňa Ing. Katarína Valášková, PhD. získala významné ocenenie.

Katarína Valašková sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti spolu s kolegami z Vedeckej školy profesora Klieštika zameriava na pentalógiu fundamentálnych problémov, resp. otázok finančného manažmentu: i) náklady kapitálu, ii) predikciu finančného zdravia, iii) kvantifikáciu a diverzifikáciu rizík a iv) optimalizáciu podnikových outputov na báze transferových cien. Je spoluautorkou dvoch vedeckých monografií a autorkou, resp. spoluautorkou 15 pôvodných vedeckých článkov publikovaných v impaktovaných časopisoch, z ktorých väčšina je zaradených v prvých dvoch kvartiloch. Mnohé z nich boli publikované v renomovaných vydavateľstvách ako Taylor & Francis, Springer alebo Elsevier. Článok Bankruptcy Prevention: New Effort to Reflect on Legal and Social Changes, ktorého je spoluautorkou bol databázou Web of Science od svojho publikovania v roku 2018 už päťkrát zaradený medzi Highly Cited Paper, čo ho zaraďuje medzi jedno percento najcitovanejších článkov v Sociálnych vedných disciplínach na svete. Na prácu Ing. Valaškovej bolo zaznamenaných 432 ohlasov a momentálna hodnota jej Hirschovho indexu je 12. Okrem publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje aj recenznej a redakčnej činnosti čoho dôkazom je 55 verifikovaných recenzií podľa Publons a členstvo v redakčných radách časopisov registrovaných v databázach SCOPUS alebo Web of Science. Je riešiteľkou dvoch projektov všeobecnej výzvy APVV a vedúcou riešiteľského kolektívu alebo spoluriešiteľkou ďalších piatich projektov VEGA.

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov

Konanie konferencie Rozvoj Euroregiónu Beskydy

V spolupráci so vzdelávacou inštitúciou WSFiP sme usporiadali už 13-krát medzinárodnú vedeckú konferenciu Rozvoj Euroregiónu Beskydy I - XIII. Prvá konferencia bola organizovaná Žilinskou univerzitou a Wyższou Szkołou Finansów i Prawa w Bielsku-Białej v roku 2002 a odvtedy sa koná pravidelne, v posledných rokoch každoročne.

So spoluprácou sme spokojní a veríme, že bude pokračovať aj v budúcnosti, najbližšie 6.novembra 2020, kedy sa bude konať Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIV.

Emocionálna inteligencia vo virtuálnom svete

30.11.2020 sa uskutoční webinár s názvom Emocionálna inteligencia vo virtuálnom svete.

Digitálna éra, v ktorej žijeme, sa vyvíja extrémne rýchlo a dnešná generácia mladých ľudí je už teraz tvorcom našej budúcnosti.

Cieľom výberovej prednášky je poukázať na význam mäkkých zručností, tzv. „soft skills“, vďaka ktorým lepšie poznáte seba a konáte najlepšie, ako viete, čo v praktickej rovine môžete využiť, napr. pri videopohovore do zamestnania, rozširovaní on-line vzdelávania, či virtuálnom svete.

bližšie informácie

Oznámenie o konaní prednášky

Dekan FPEDAS UNIZA oznamuje, že sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA uskutoční dňa 3. decembra 2020 o 9.00 verejná obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška Ing. Jána Ondruša, PhD. zamestnanca Katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v odbore doprava.

Názov habilitačnej práce: Problematika merania a stanovenia základných veličín v priebehu brzdenia cestných vozidiel

Názov habilitačnej prednášky: Súčasné a perspektívne metódy merania základných veličín v teórii brzdenia cestných vozidiel

INAIR 2020

V dňoch 4. a 5. novembra 2020 sa uskutočnila v poradí 9. medzinárodná konferencia o leteckej doprave INAIR 2020. Tento ročník bol však špecifický tým, že konferencia sa na miesto pôvodne plánovanej slnečnej Malty, konala online.

Článok ako to celé dopadlo

článok

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies