O vnútrozemskej plavbe v Rádiu Slovensko

Hosťami utorňajšej relácie Kontakty Rádia Slovensko vysielanej 8. septembra medzi 20. a 21. hodinou boli doc. Andrej Dávid z Katedry vodnej dopravy a Juraj Bohunský (bývalý loďmajster). Témou relácie bola Lodná preprava na Slovensku a dopad COVID 19 na vnútrozemskú vodnú dopravu. Záznam z relácie sa nachádza v archíve Rádia Slovensko.

ON-LINE Autonomous Vehicles Summit

Medzinárodná ON-LINE konferencia Autonomous Vehicles Summit sa zameriava na mobilitu, vrátane autonómnych vozidiel a podmienky ich adopcie do prostredia miest a regiónov krajiny, inovácie v automobilovom priemysle, užívateľské aplikácie iných odvetví, aj s predstavením inovatívnych na Slovensku vyvinutých autonómnych vozidiel a sleduje trendy súčasnej digitálnej transformácie v kontexte. Summit bude zahŕňať vystúpenia špičkových rečníkov – odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia, ktorým môžu klásť účastníci online otázky pred podujatím cez SLIDO rooms a najmä počas podujatia v rámci PANEL diskusií, k čomu budú realizované virtuálne konferenčné panely okrúhleho stola s moderovanými panelovými diskusiami.

Jedným z hlavných cieľov Summitu autonómnych vozidiel je príspevok k príležitostiam pre inovátorov, konkrétne študentov, k novým impulzom a inšpirácii k inováciám v oblasti vývoja technológií autonómnych vozidiel a zároveň k získaniu nových cenných znalostí kontaktov s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami.

Dôležitosť potreby realizácie nášho podujatia vychádza zo skutočnosti , že Slovensko v oblasti rozvoja AVs výrazne zaostáva za svetom, ale aj za všetkými našimi susedmi.

Extra výhodou účasti na ON-LINE summite autonómnych vozidiel je ihneď po plnej registrácii k on-line účasti na podujatí možnosť predstavenia sa a komunikovať cez ROOMy SLIDO, ktoré sú vytvorené v prostredí stránky summitu, so všetkými už registrovanými účastníkmi. Ide o možnosť interaktívnej textovej komunikácie smerovanú k networkingu (registrácia je na oficiálnej stránke summitu REGISTRATION).

Leták

Úradné hodiny na študijnom oddelení

Dňa 14. septembra 2020 budú úradné hodiny na študijnom oddelení FPEDAS ZRUŠENÉ!!!

Začínajúci pedagógovia absolvovali adaptačné vzdelávanie

Dňa 30. júna 2020 sa v Aule 1 uskutočnilo záverečné stretnutie k pilotnému ročníku Adaptačného vzdelávania na UNIZA pre začínajúcich odborných asistentov. Dva semestre trvajúce vzdelávanie pod názvom „Inžinierska pedagogika“, ktoré bolo zabezpečované Ústavom celoživotného vzdelávania UNIZA, úspešne absolvovali siedmi frekventanti z našej fakulty: Ing. Viktória Šimková, PhD., Lucia Michalková, PhD., Ing. Pavol Ďurana, PhD., Ing. Pavol Pecho, PhD., Ing. Matúš Materna, PhD., Ing. Jaroslav Frnda, PhD. a Ing. František Synák, PhD.

Po prezentovaní záverečných výstupov im prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. odovzdal osvedčenia o absolvovaní vzdelávania. Blahoželáme im a sme presvedčení, že táto aktivita prispeje k zvýšeniu kvality pedagogického procesu.

Voľnočasové aktivity vodákov

Študenti si krátia voľné chvíle na plachetniciach a plavidlách, najmä v Chorvátsku, kde objavujú krásy vodnej dopravy. Viac informácií nájdete na stránkach Katedry vodnej dopravy

Úspešná revalidácia akreditovaného kurzu celoživotného vzdelávanie Zasielateľstvo - špedičný expert FIATA Diploma

Dňa 28.5. 2020 sme prešli úspešne revalidáciou kurzu cez revalidačnú komisiu svetovej asociácie zasielateľstva a logistiky FIATA. Revalidácia sa mala pôvodne uskutočniť 25.3.2020 v sídle FIATA v Zürichu vo Švajčiarsku. Z dôvodoch šírenia coronavírusu COVID 19 bola nahradená online formou.

Predsedom komisie bol Stephen Morris z Austrálskeho združenie zasielateľov a colných deklarantov.

Za Zväz logistiky a zasielateľstva SR sa revalidácie zúčastnili prezident Ing. František Komora a predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávania prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. a za Žilinskú univerzitu v Žiline katedru cestnej a mestskej dopravy aj doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.

Revalidácia platí na ďalšie štvorročné obdobie do mája 2024, čo nám umožňuje realizovať akreditované kurzy, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia nadnárodných logistických a zasielateľských spoločností pôsobiacich v SR, dopravných firiem ale aj účastníci z logistických oddelení výrobných firiem.

Kurz pozostáva zo 14 modulov, ktoré obsahujú témy podľa štandardov FIATA Diploma. Úspešní absolventi získajú certifikát vydaný FIATA s celosvetovou platnosťou.

Bližšie informácie o kurze FIATA

Na základe úspešnej revalidácie kurzu pripravíme ďalší kurz od októbra 2020.

Na zabezpečení výučby sa podieľajú aj pedagógovia z katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a to cestnej a mestskej dopravy, železničnej dopravy, leteckej dopravy, vodnej dopravy, spojov a kvantitavných metód a hospodárskej informatiky.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies